Оферта и ценообразуване

В срок от 3 дни след подаване на заявление за сертификация до “Дедал - Оценяване и сертификация ООД", се изготвя оферта, на база заявените продукти, стандарти, характеристики, брой производствени площадки.

Цената за сертификация се формира е в зависимост от:

  • етапите на процеса за оценяване;
  • първоначален преглед на документацията;
  • първоначален одит на производството и производствения контрол;
  • първоначално изпитване на типа на продукта (системи 1+ и 1 и сертификация на продукт);
  • надзорни одити на производството и производствения контрол (системи 1+, 1 и 2+, сертификация на продукт и Система за производствен контрол (СПК);
  • одит-изпитване на образци (система за оценяване на съответствието 1+ и сертификация на продукт);
  • броя на произвежданите продукти и производствените площадки;
  • броя на контролираните характеристики;
  • срока, за който Производителят желае и има готовност да се приключи оценяването и езиците, на които ще се издаде сертификата.