Сертификация на продукти съгласно БДС EN ISO/IEC 17065

Органът за сертификация на продукти при Дедал-ОС ООД, съгласно клауза 4.6 на БДС ISO/IEC 17065, предоставя при поискване: "... а/ информация относно сертификационната схема (и), включително процедури по оценяване, правила и процедури за предоставяне, за поддържане, за разширяване или намаляване обхвата на, за прекратяване, отнемане или за отказ на сертификация;..."