Профил

Дедал е семейна фирма, основана през 2003 г. Работим в сферата на сертификационните услуги – сертификация на строителни продукти и сертификация на системи за управление, оценяване на безопасността на площадки за игра, разположени на открито и закрито.

Фирмата е нотифициран орган Nо. 1922 пред Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011. Фирмата е акредитиран орган за сертификация, от Българска служба за акредитация, на строителни продукти в регулираната и доброволната /нерегулирана/област и за сертификация на Системи за управление по стандарти ISO 9001, ISO 14001,  ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, ISO 39001, и Орган за контрол от вида „А” за оценяване на безопасността на площадки за игра разположени на открито и/или закрито.

Наши клиенти са производители в над 45 държави - България, Турция, Гърция, Кипър, Дания, Германия, Иран, Ирак, Полша, Румъния, Русия, Украйна, Беларус, Китай, Сингапур, Чили, Индия, Холандия, Хонконг, Великобритания, Финландия, Франция, Италия, Словения, Испания, Белгия, САЩ, Япония, Южна Корея, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства (UАЕ), Сърбия, Косово, Македония, Латвия, Ливан, Тунис, Швейцария, Азербайджан, Кралство Бахрейн, Грузия, Ирландия, Португалия, Хърватия, Узбекистан, Катар, Египет, Молдова.

 

Map of Dedal