Работа

Моля изпратете автобиография с актуална снимка и документи, доказващи квалификация и опит, директно на: office@dedal-bg.net

Свободни позиции:

Координатор, качество / Одитор качество
Описание: Подпомага ръководството при:
- поддържане документите на стандартизирана система за управление;
- изпълнение на утвърдени графици и програми за обучение;
- комуникация с външни организации и държавни институции.
Следи за сроковете за съхранение и унищожаване на записи;
Следи актуалност на идентифицирани приложими документи с външен произход;
Контролира попълване на записи от одити, инспекции и оценки;
Организиране и провеждане на одити.

Изисквания към кандидата:
•  2+ години опит със стандартизирани системи за управление –в съответствие с някои от стандартите ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO 14001, SA 8000, ISO 27000;
• Квалификация и компетентност за водене на одити на стандартизирани системи за управление;
• Английски език, / гръцки език е предимство;
• Компютърна грамотност, Microsoft Office;
• Възможност за чести командировки в страната и чужбина;
• Социални умения.
-    комуникативни умения;
-    бързо адаптиране;
-    позитивно мислене;
-    работа в екип;
-    лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност.
• Способност за ефикасни действия в проблемни ситуации с отчитане на детайлите;
• Активен шофьор (кат.В).

Ние предлагаме
Вид заетост: Пълен работен ден
Срок на заетост: Постоянна
Договор: Трудов безсрочен
Ниво в йерархията: Административен персонал, Експертен персонал без ръководни функции