Сертификати по българския ред

ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ

СЕДАЛИЩЕ

ПРОДУКТ

НОМЕР

СТАТУС

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ

 1

ЕТ "Атлант-Кръстев"

Булстат 030021559

Обзор

Бетон В10

029-НСИОССП-001

ОТМЕНЕН

26.12.2005

 2

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 Обзор

Бетон В12,5 

029-НСИОССП-002    

 ОТМЕНЕН

 26.12.2005

 3

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 Обзор

 Бетон В15

029-НСИОССП-003    

 ОТМЕНЕН

 26.12.2005

 4

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 Обзор

 Бетон В20

029-НСИОССП-004    

 ОТМЕНЕН

 26.12.2005

 5

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 Обзор

 Бетон В25

029-НСИОССП-005    

 ОТМЕНЕН

 26.12.2005

 6

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 Обзор

Бетон В30 

029-НСИОССП-006    

 ОТМЕНЕН

 26.12.2005

 7

 Инертни материали-Ямбол АД

 Ямбол

Промит пясък

029-НСИОССП-007

 ОТМЕНЕН

 27.12.2005

 8

 Рапидо строй ООД

 Бургас

 Бетон В7,5

029-НСИОССП-008

 ОТМЕНЕН

 05.1.2006

 9

 Рапидо строй ООД

 Бургас

 Бетон В12,5

029-НСИОССП-009

 ОТМЕНЕН

 05.1.2006

 10

 Рапидо строй ООД

 Бургас

 Бетон В15

029-НСИОССП-010

 ОТМЕНЕН

 05.1.2006

 11

 Рапидо строй ООД

 Бургас

 Бетон В15  

029-НСИОССП-011

 ОТМЕНЕН

 05.1.2006

 12

 Рапидо строй ООД

 Бургас

Бетон В20

029-НСИОССП-012

 ОТМЕНЕН

 05.1.2006

 13

 Рапидо строй ООД

 Бургас

 Бетон В20 Клас по консистенция К3

029-НСИОССП-013

 ОТМЕНЕН

 05.1.2006

 14

 Рапидо строй ООД

 Бургас

 Бетон В25 Клас по консистенция К3

029-НСИОССП-014

 ОТМЕНЕН

 05.1.2006

 15

 Валстрой-ХМ ООД

 Бургас

 Бетон В10

029-НСИОССП-015    

 ОТМЕНЕН

 09.1.2006

 16

 Валстрой-ХМ ООД

 Бургас

 Бетон В12,5

029-НСИОССП-016    

 ОТМЕНЕН

 09.1.2006

 17

 Валстрой-ХМ ООД

 Бургас

 Бетон В15

029-НСИОССП-017    

 ОТМЕНЕН

 09.1.2006

 18

 Валстрой-ХМ ООД

 Бургас

 Бетон В20

029-НСИОССП-018    

 ОТМЕНЕН

 09.1.2006

 19

 Валстрой-ХМ ООД

 Бургас

 Бетон В25

029-НСИОССП-019    

 ОТМЕНЕН

 09.1.2006

 20

 Валстрой-ХМ ООД

 Бургас

 Бетон В 30

029-НСИОССП-020    

 ОТМЕНЕН

 09.1.2006

 21

 Бонстрой ООД

 София

 Бетон В 12.5

029-НСИОССП-021

 ОТМЕНЕН

 01.3.2006

 22

 Бонстрой ООД

 София

 Бетон В 15

029-НСИОССП-022

 ОТМЕНЕН

 01.3.2006

 23

 Бонстрой ООД

 София

 Бетон В 20

029-НСИОССП-023

 ОТМЕНЕН

 01.3.2006

 24

 Бонстрой ООД

 София

 Бетон В  25

029-НСИОССП-024

 ОТМЕНЕН

 01.3.2006

 25

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 бет.ц-р гр.Несебър     Обзор

 Бетон В 10

029-НСИОССП-025

 ОТМЕНЕН

 01.7.2006    

 26

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 бет.ц-р гр.Несебър     Обзор

 Бетон В 12.5

029-НСИОССП-026

 ОТМЕНЕН

 01.7.2006    

 27

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 бет.ц-р гр.Несебър     Обзор

 Бетон В 15

029-НСИОССП-027

 ОТМЕНЕН

 01.7.2006    

 28

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 бет.ц-р гр.Несебър     Обзор

 Бетон В 20

029-НСИОССП-028

 ОТМЕНЕН

 01.7.2006    

 29

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 бет.ц-р гр.Несебър     Обзор

 Бетон В 25

029-НСИОССП-029

 ОТМЕНЕН

 01.7.2006    

 30

 ЕТ "Атлант-Кръстев"

 бет.ц-р гр.Несебър     Обзор

 Бетон В 30

029-НСИОССП-030

 ОТМЕНЕН

 01.7.2006    

 31

 БКС ООД 

 с. Руен

 Бетон В 12.5

029-НСИОССП-031  

ОТМЕНЕН

 01.9.2006   

 32

 БКС ООД 

 с. Руен

 Бетон В 15

029-НСИОССП-032  

 ОТМЕНЕН

 01.9.2006   

 33

 БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД

 Айтос

 Пясък промит фркция 0-5мм

029-НСИОССП-033    

 ОТМЕНЕН

 04.9.2006

 34

 БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД

 Айтос

 Едър добавъчен материал фракция  10-20 мм

029-НСИОССП-034    

 ОТМЕНЕН

 04.9.2006

 35

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Пясък трошен 0-5 мм

029-НСИОССП-035

 ОТМЕНЕН

 14.9.2006  

 36

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Трошен камък Фракция  5-8  мм

029-НСИОССП-036

 ОТМЕНЕН

 14.9.2006  

 37

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Трошен камък Фракция  5-13  мм

029-НСИОССП-037

 ОТМЕНЕН

 14.9.2006  

 38

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Трошен камък Фракция  8-13  мм

029-НСИОССП-038

ОТМЕНЕН

 14.9.2006  

 39

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Трошен камък Фракция  13-22  мм

029-НСИОССП-039

 ОТМЕНЕН

 14.9.2006  

 40

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Асфалтобетоновава смес за основи тип А0

029-НСИОССП-040

 ОТМЕНЕН

 14.9.2006    

 41

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Асфалтобетоновава смес дребнозърнеста тип тип А

029-НСИОССП-041

 ОТМЕНЕН

 14.9.2006  

 42

 
ПЪТ 2004 ООД     

 Бургас

 Асфалтобетонова смес среднозърнеста    

029-НСИОССП-042

 ОТМЕНЕН

 14.9.2006  

 43

 СМК ООД

 Айтос

 Бетон   В12.5

029-НСИОССП-043

 ОТМЕНЕН

 18.12.2006

 44

 СМК ООД

 Айтос

 Бетон В15

029-НСИОССП-044

 ОТМЕНЕН

 18.12.2006

 45

 СМК ООД

 Айтос

 Бетон В20

029-НСИОССП-045

 ОТМЕНЕН

 18.12.2006

 46

 ,,ХИТ-А"АД

 Несебър

 Бетон клас В15

029-НСИОССП-046

 ОТМЕНЕН

 05.2.2007   

 47

 ,,ХИТ-А"АД

 Несебър

 Бетон клас В 20

029-НСИОССП-047

 ОТМЕНЕН

 05.2.2007   

 48

 ,,ХИТ-А"АД

 Несебър

 Бетон клас В 25

029-НСИОССП-048

 ОТМЕНЕН

 05.2.2007   

 49

 ,,ХИТ-А"АД

 Несебър

 Бетон клас В 30    

029-НСИОССП-049

 ОТМЕНЕН

 05.2.2007   

 50

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

 бет.ц-р Сл.бряг     София    

 Бетон клас В15

029-НСИОССП-050

 ОТМЕНЕН

 23.2.2007

 51

 ,,РАПИДО СТРОЙ"ООД

 Бургас

 Бетон клас В 35 СУ

029-НСИОССП-051

 ОТМЕНЕН

 26.4.2007    

 52

 ,,РАПИДО СТРОЙ"ООД

 Бургас

 Бетон клас В30 СУ

029-НСИОССП-052

 ОТМЕНЕН

 26.4.2007  

 53

 
,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 бет.ц-р площадка,,Лукойл"

 Бетон клас В12.5 К2

029-НСИОССП-053

 ОТМЕНЕН

 12.4.2007

 54

 
,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 бет.ц-р площадка,,Лукойл"

Бетон клас В 15 К2     

029-НСИОССП-054

 ОТМЕНЕН

 12.4.2007

 55

 
,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 бет.ц-р площадка,,Лукойл"

Бетон клас В 15 К3

029-НСИОССП-055

 ОТМЕНЕН

 12.4.2007

 56

 
,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 бет.ц-р площадка,,Лукойл"

 Бетон клас В 20 К2;К3

029-НСИОССП-056

 ОТМЕНЕН

 12.4.2007

 57

 
,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 бет.ц-р площадка,,Лукойл"

 Бетон клас В 25 К2;К3

029-НСИОССП-057

 ОТМЕНЕН

 12.4.2007

 58

 
,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 бет.ц-р площадка,,Лукойл"

 Бетон клас В 30 К2;К3

029-НСИОССП-058

 ОТМЕНЕН

 12.4.2007

 59

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД

 Варна    

 Бетон клас В 12.5 К2

029-НСИОССП-059

 ОТМЕНЕН

 19.4.2007

 60

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД

 Варна    

 Бетон клас В 15 К2

029-НСИОССП-060

 ОТМЕНЕН

 19.4.2007

 61

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД

 Варна    

 Бетон клас В 20 К2

029-НСИОССП-061

 ОТМЕНЕН

 19.4.2007

 62

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД

 Варна    

 Бетон клас В 25 К2

029-НСИОССП-062

 ОТМЕНЕН

 19.4.2007

 63

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД

 Варна    

 Бетон клас В 30 К2

029-НСИОССП-063

 ОТМЕНЕН

 19.4.2007

 64

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД

 Варна    

 Бетон клас В 35 К2

029-НСИОССП-064

 ОТМЕНЕН

 19.4.2007

 65

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД    

 Бургас    

 Бетон клас В 35 К3

029-НСИОССП-065

 ОТМЕНЕН

 07.5.2007

 66

 ,,БЕНМАР"ЕООД

 бет.ц-р гр.Карнобат     Бургас

 Бетон клас В12.5 К2

029-НСИОССП-066

 ОТМЕНЕН

 07.5.2007

 67

 ,,БЕНМАР"ЕООД

 бет.ц-р гр.Карнобат     Бургас

 Бетон клас В 20 К2    

029-НСИОССП-067

 ОТМЕНЕН

 07.5.2007

 68

 ,,БЕНМАР"ЕООД

 бет.ц-р гр.Карнобат     Бургас

 Бетон клас В 25 К2

029-НСИОССП-068

 ОТМЕНЕН

 07.5.2007

 69

 ,,БЕНМАР"ЕООД

 бет.ц-р гр.Карнобат     Бургас

 Бетон клас В 15 К2

029-НСИОССП-069

 ОТМЕНЕН

 07.5.2007

 70

 ,,БЕНМАР"ЕООД

 бет.ц-р гр.Карнобат     Бургас

 Бетон клас В 15 К3    

029-НСИОССП-070

 ОТМЕНЕН

 07.5.2007

 71

 ,,БЕНМАР"ЕООД

 бет.ц-р гр.Карнобат     Бургас

 Бетон клас В 30 К2

029-НСИОССП-071

 ОТМЕНЕН

 07.5.2007

 72

 ,,Динас"АД

кариера за добив и преработка на кварцит до с.Струпец Сливен

 Tрошен камък фракция 20-63 мм за жп линии

029-НСИОССП-072

 ОТМЕНЕН

 10.5.2007

 73

 ЕТ,,ДИАНА-ДИЯНА КРЪСТЕВА"

 Обзор

 Бетон клас В 12.5 К3

029-НСИОССП-073  

 ОТМЕНЕН

 21.5.2007  

 74

ЕТ,,ДИАНА-ДИЯНА КРЪСТЕВА"

 Обзор

 Бетон клас В 15 К3

029-НСИОССП-074   

 ОТМЕНЕН

 21.5.2007  

 75

 ЕТ,,ДИАНА-ДИЯНА КРЪСТЕВА"

 Обзор

 Бетон клас В 20 К3

029-НСИОССП-075  

 ОТМЕНЕН

 21.5.2007  

 76

 ЕТ,,ДИАНА-ДИЯНА КРЪСТЕВА"

 Обзор

 Бетон клас В 25 К3

029-НСИОССП-076  

 ОТМЕНЕН

 21.5.2007  

 77

 ЕТ,,ДИАНА-ДИЯНА КРЪСТЕВА"

 Обзор

 Бетон клас В 30 К3

029-НСИОССП-077  

 ОТМЕНЕН

 21.5.2007  

 78

 ,,КДС"ЕООД

 Айтос    

 Бетон клас В 12.5 К2

029-НСИОССП-078

 ОТМЕНЕН

 23.5.2007

 79

 ,,КДС"ЕООД

 Айтос    

 Бетон клас В 15 К2

029-НСИОССП-079

 ОТМЕНЕН

 23.5.2007

 80

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон клас С 12/15 S2

029-НСИОССП-080

 ОТМЕНЕН

 18.6.2007   

 81

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон клас С12/15 S3

029-НСИОССП-081

 ОТМЕНЕН

 18.6.2007   

 82

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон клас С16/20 S3

029-НСИОССП-082

 ОТМЕНЕН

 18.6.2007   

 83

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон клас С20/25 S2

029-НСИОССП-083

 ОТМЕНЕН

 18.6.2007   

 84

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон клас С25/30 S2

029-НСИОССП-084

 ОТМЕНЕН

 18.6.2007   

 85

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон клас С30/37 S3

029-НСИОССП-085

 ОТМЕНЕН

 18.6.2007   

 86

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Бетон клас C 8/10 S2

029-НСИОССП-086    

ОТМЕНЕН

 04.7.2007

 87

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Бетон клас C 12/15 S2

029-НСИОССП-087  

ОТМЕНЕН

 04.7.2007

 88

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Бетон клас C 16/20 S2

029-НСИОССП-088  

 ОТМЕНЕН

 04.7.2007

 89

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Бетон клас C 20/25 S2

029-НСИСОССП-089

 ОТМЕНЕН

 04.7.2007

 90

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Бетон клас C 25/30 S2

 029-НСИОССП-090  

ОТМЕНЕН

 04.7.2007

 91

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Бетон клас C 30/37 S2

029-НСИОССП-091

 ОТМЕНЕН

 04.7.2007

 92

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Среднозърнеста пореста асфалтова смес Iмарка;Асфалтова смес за основи типАо-I марка;Плътна асфалтова смес тип А;Дребнозърнеста асфалтова смес тип Г-II марка/пясъчна/

029-НСИОССП-092  

ОТМЕНЕН

 12.7.2007   

 93

 ,,СТИЛИ РОУД"ЕООД 

 Варна

 Среднозърнеста пореста асфалтова смес Iмарка;Асфалтова смес за основи типАо-I марка;Плътна асфалтова смес тип А;Дребнозърнеста асфалтова смес тип Г-II марка/пясъчна/

029-НСИОССП-093 

ОТМЕНЕН

 12.7.2007   

 94

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас В10 К2

029-НСИОССП-094  

ОТМЕНЕН

 12.7.2007

 95

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас В12.5 К2

029-НСИОССП-095 

ОТМЕНЕН

 12.7.2007

 96

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас В15 К2;К3

029-НСИОССП-096  

ОТМЕНЕН

 12.7.2007

 97

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас В 20 К2;К3

029-НСИОССП-097  

ОТМЕНЕН

 12.7.2007

 98

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас В 25 К2;К3

029-НСИОССП-098  

ОТМЕНЕН

 12.7.2007

 99

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас В 30 К2;К3

029-НСИОССП-099  

ОТМЕНЕН

 12.7.2007

 100

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас В 35 К2;К3

 029-НСИОССП-100  

ОТМЕНЕН

 12.7.2007

 101

 ..БКС"ООД

 с.Руен    

 Бетон клас В 20 К2    

029-НСИОССП-0101 

ОТМЕНЕН

19.7.2007    

 102

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас C 8/10 S2

01-НСИСОССП-102  

ОТМЕНЕН

 20.8.2007  

 103

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас C 12/15S2;S3

01-НСИСОССП-103  

 ОТМЕНЕН

 20.8.2007  

 104

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас C 16/20 S2;S3

01-НСИСОССП-104  

 ОТМЕНЕН

 20.8.2007  

 105

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас C 20/25 S2;S3

01-НСИСОССП-105  

 ОТМЕНЕН

 20.8.2007  

 106

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас C 25/30 S2;S3

01-НСИСОССП-106  

 ОТМЕНЕН

 20.8.2007  

 107

 ,,ПРИМАБИЛД"ЕООД

 с.Старо Оряхово

 Бетон клас C 30/37 S2;S3

01-НСИСОССП-107  

 ОТМЕНЕН

 20.8.2007  

 108

 ,,ХИДРОЕКОСТРОЙ"АД

 бет.ц-р с.Дебелт Бургас

 Бетон В 10 К2

01-НСИСОССП-108  

 ОТМЕНЕН

 28.8.2007   

 109

  ,,ХИДРОЕКОСТРОЙ"АД

 бет.ц-р с.Дебелт Бургас

 Бетон В 12,5 К2

01-НСИСОССП-109

 ОТМЕНЕН

 28.8.2007   

 110

  ,,ХИДРОЕКОСТРОЙ"АД

 бет.ц-р с.Дебелт Бургас

 Бетон В 15 К2

01-НСИСОССП-110

 ОТМЕНЕН

 28.8.2007   

 111

  ,,ХИДРОЕКОСТРОЙ"АД

 бет.ц-р с.Дебелт Бургас

 Бетон В 20 К2

01-НСИСОССП-111

 ОТМЕНЕН

 28.8.2007   

 112

  ,,ХИДРОЕКОСТРОЙ"АД

 бет.ц-р с.Дебелт Бургас

 Бетон В 25 К2

01-НСИСОССП-112

 ОТМЕНЕН

 28.8.2007   

 113

 ,,РАПИДО СТРОЙ"ООД

 Бургас

 Бетон В 20 К3 СУ

01-НСИСОССП-113

 ОТМЕНЕН

 03.9.2007

 114

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД    

 Бургас

 Бетон клас В15 К2;К3 СУ

01-НСИСОССП-114

 ОТМЕНЕН

 05.9.2007

 115

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД    

 Бургас

 Бетон клас В 25 К2;К3 СУ

01-НСИСОССП-115

 ОТМЕНЕН

 05.9.2007

 116

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД    

 Бургас

 Бетон клас В 30 К2;К3 СУ

01-НСИСОССП-116

 ОТМЕНЕН

 05.9.2007

 117

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД    

 Бургас

 Бетон клас В 20 К2;К3 СУ

01-НСИСОССП-117

 ОТМЕНЕН

 05.9.2007

 118

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД    

 Бургас

 Бетон клас В 35 К3 СУ

01-НСИСОССП-118

 ОТМЕНЕН

 05.9.2007

 119

 БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД 

 Айтос

 Едър добавъчен материал фракция  10-20 мм

01-НСИСОССП-119

 ОТМЕНЕН

 01.10.2007

 120

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон В15 К2;К3 Вв 0,4;Вв 0,6

01-НСИСОССП-120   

ОТМЕНЕН

 12.10.2007

 121

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон В 20 К2;К3 Вв 0,4;Вв 0,6

01-НСИСОССП-121   

 ОТМЕНЕН

 16.10.2007

 122

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон В 25 К2;К3 Вв 0,4;Вв 0,6

01-НСИСОССП-122   

 ОТМЕНЕН

 18.10.2007

 123

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон В 30 К2;К3 Вв 0,4;Вв 0,6

01-НСИСОССП-123   

 ОТМЕНЕН

 18.10.2007

 124

 ,,ИНСТРОЙ"ЕООД

 Бургас

 Бетон В 35К3 Вв 0,6

01-НСИСОССП-124   

 ОТМЕНЕН

 30.10.2007

 125

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област София

 Бетон В  7.5 К2

01-НСИСОССП-125  

 ОТМЕНЕН

 28.12.2007

 126

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

 бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област София

 Бетон В 12.5 К2;К

01-НСИСОССП-126   

 ОТМЕНЕН

28.12.2007

 127

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

 бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област София

 Бетон В15 К2;К3

01-НСИСОССП-127

 ОТМЕНЕН

 28.12.2007

 128

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

 бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област София

 Бетон В 20К3

01-НСИСОССП-128   

 ОТМЕНЕН

 28.12.2007

 129

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

 бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област София

 Бетон В 25 К3 

01-НСИСОССП-129

 ОТМЕНЕН

 28.12.2007

 130

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

 бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област София

 Бетон В 30 К2;К3

 01-НСИСОССП-130

 ОТМЕНЕН

 28.12.2007

 131

 ,,БОНСТРОЙ"ООД

бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област гр.София

 Бетон клас В25, К2

01-НСИСОССП-131

 ОТМЕНЕН

 26.2.2008   

 132

 ,,СМК Бургас"АД

гр.Бургас 

 Бетон клас В 12.5    

01-НСИСОССП-132

 ОТМЕНЕН

 10.3.2008

 133

 ,,СМК Бургас"АД

 гр.Бургас

 Бетон клас В 15

01-НСИСОССП-133

 ОТМЕНЕН

 10.3.2008

 134

 ,,СМК Бургас"АД

 гр.Бургас

 Бетон клас В 20

01-НСИСОССП-134

 ОТМЕНЕН

 10.3.2008

 135

 ,,СМК Бургас"АД

 гр.Бургас

 Бетон клас В 25    

01-НСИСОССП-135

 ОТМЕНЕН

 10.3.2008

 136

 ,,БОНСТРОЙ" ООД

 бет.ц-р гр.Бяла,Варненска област гр.Софи

 Бетон клас В 20 К3  Вв0.6

01-НСИСОССП-136

 ОТМЕНЕН

 10.3.2008

 137

 ,,РИНГ СТРОЙ" ЕООД

 гр.Айтос    

 Бетон клас В 25

01-НСИСОССП-137   

 ОТМЕНЕН

 24.4.2008   

 138

 ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

гр.Бургас

 Бетон клас В 20

01-НСИСОССП-138

 ОТМЕНЕН

 23.5.2008

 139

 ЕТ,,АТЛАНТ КРЪСТЕВ"

 гр.Обзор

 Бетон клас В 35 К3  Вв 0.6

01-НСИСОССП-139

 ОТМЕНЕН

 12.6.2008

 140

 
,,ВЕГАТЕКСТ-ВВ'' ЕООД

 бет.ц-р гр.Нова Загора, гр.Сливен

 Бетон клас В 12.5 К2

01-НСИСОССП-140    

 ОТМЕНЕН

 18.7.2008

 141

 
,,ВЕГАТЕКСТ-ВВ'' ЕООД

 бет.ц-р гр.Нова Загора, гр.Сливен

 Бетон клас В 15 К2    

01-НСИСОССП-141   

 ОТМЕНЕН

 18.7.2008

 142

 
,,ВЕГАТЕКСТ-ВВ'' ЕООД

 бет.ц-р гр.Нова Загора, гр.Сливен

 Бетон клас В 15 К3    

01-НСИСОССП-142   

 ОТМЕНЕН

 18.7.2008

 143

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 10 К2

01-НСИСОССП-143

 ОТМЕНЕН

 20.8.2008

 144

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 12.5 К2

01-НСИСОССП-144

 ОТМЕНЕН

 20.8.2008

 145

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 15 К2,К3 Вв 0.6

01-НСИСОССП-145

 ОТМЕНЕН

 20.8.2008

 146

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 20 К2,К3 Вв 0.6

01-НСИСОССП-146

 ОТМЕНЕН

 20.8.2008

 147

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 25 К2,К3 Вв 0.6

01-НСИСОССП-147

 ОТМЕНЕН

 20.8.2008

 148

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 30 К2,К3

01-НСИСОССП-148

 ОТМЕНЕН

 20.8.2008

 149

 "ВЕГАТЕКС-ВВ" ЕООД

 гр.Сливен

 Бетон клас В 20 К2,К3 

01-НСИСОССП-149

 ОТМЕНЕН

 26.8.2008

 150

 "ВЕГАТЕКС-ВВ" ЕООД

 гр.Сливен

 Бетон клас В 25 К2,К3 

01-НСИСОССП-150

 ОТМЕНЕН

 26.8.2008

 151

 "ВЕГАТЕКС-ВВ" ЕООД

 гр.Сливен

 Бетон клас В30 К2;К3

01-НСИСОССП-151

 ОТМЕНЕН

 02.10.2008

 152

 ,,СМК Бургас"АД

 гр.Бургас

 Бетон клас В35 

01-НСИСОССП-152

 ОТМЕНЕН

 09.10.2008

 153

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 15 К3 СУ Вв 0.6

01-НСИСОССП-153

 ОТМЕНЕН

 29.10.2008

 154

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 20 К3 СУ Вв 0.6

01-НСИСОССП-154

 ОТМЕНЕН

 29.10.2008

 155

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 25 К3 СУ Вв 0.6

01-НСИСОССП-155

 ОТМЕНЕН

 29.10.2008

 156

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 гр.Несебър

 Бетон клас В 30 К3 СУ Вв 0.6

01-НСИСОССП-156

 ОТМЕНЕН

 29.10.2008

 157

 ЕТ,,ДИЯНА-ДИАНА КРЪСТЕВА"

 бет.ц-р гр.Каварна, обл.Варна     гр.Обзор

 Бетон клас В 20 К3 СУ Вв 0.6

01-НСИСОССП-157  

 ОТМЕНЕН

03.11.2008

 158

ЕТ,,ДИЯНА-ДИАНА КРЪСТЕВА"

 бет.ц-р гр.Каварна, обл.Варна     гр.Обзор

 Бетон клас В 25 К3 СУ Вв 0.6

01-НСИСОССП-158   

ОТМЕНЕН

 03.11.2008

 159

 ,,СМК Бургас"АД     

 гр.Бургас

 Бетон клас В 40  

01-НСИСОССП-159

 ОТМЕНЕН

 21.11.2008

 160

 "ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД

 гр.Бургас

 Бетон клас С12/15

01-НСИСОССП-160   

 ОТМЕНЕН

 05.12.2008

 161

 "ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД

 гр.Бургас

 Бетон клас С16/20 

01-НСИСОССП-161   

 ОТМЕНЕН

 05.12.2008

 162

 "ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД

 гр.Бургас

 Бетон клас С12/15 СУ

01-НСИСОССП-162   

 ОТМЕНЕН

 08.12.2008

 163

 "ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД

 гр.Бургас

 Бетон клас С16/20 СУ

01-НСИСОССП-163   

 ОТМЕНЕН

 08.12.2008

 164

 ,,СМК Бургас"АД

 гр.Бургас    

 Бетон клас С 8/10  (B10)

01 -НСИСОССП-164

 ОТМЕНЕН

 15.12.2008

 165

 ,,СМК Бургас"АД

 гр.Бургас    

 Бетон С25/30 ( B30)

01-НСИСОССП- 165

 ОТМЕНЕН

 15.12.2008

 166

 ЕТ,,ДИЯНА-ДИАНА КРЪСТЕВА"

 бет.ц-р гр.Каварна, обл.Варна  гр.Обзор

 Бетон С 30/37

01-НСИСОССП-166

 ОТМЕНЕН

 23.12.2008

 167

 ЕТ,,ДИЯНА-ДИАНА КРЪСТЕВА"

 бет.ц-р гр.Каварна, обл.Варна  гр.Обзор

 Бетон С28/35  (B35)

01-НСИСОССП-167

 ОТМЕНЕН

 23.12.2008

 168

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 гр.Обзор

 Бетон С28/35  (B35 СУ)

01-НСИСОССП-168

 ОТМЕНЕН

 23.12.2008

 169

 "ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД

 гр.Бургас

 Бетон клас С16/20 S2,S3 CУ Вв0.6

01-НСИСОССП-169

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 170

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор

 Бетон клас С8/10 (В 10) S2

01-НСИСОССП-170

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 171

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор

 Бетон клас С10/12 (В 12.5) S2 ;S3

01-НСИСОССП-171

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 172

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор

 Бетон клас С12/15 (В 15) S2 ;S3

01-НСИСОССП-172

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 173

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор

 Бетон клас С16/20 (В 20) S2 ;S3

01-НСИСОССП-173

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 174

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор

 Бетон клас С20/25 (В 25) S2 ;S3

01-НСИСОССП-174

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 175

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор

 Бетон клас С25/30 (В 30) S2 ;S3

01-НСИСОССП-175

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 176

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор

 Бетон клас С28/35 (В 35) S3

01-НСИСОССП-176

 ОТМЕНЕН

 06.1.2009

 177

"ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД

 гр.Бургас

 Бетон клас С20/25 S2,S3 CУ Вв0.6

01-НСИСОССП-177

 ОТМЕНЕН

 07.1.2009

 178

  ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас

 Бетон клас С8/10 (В 10) S2

01-НСИСОССП-178

 ОТМЕНЕН

 08.1.2009

 179

  ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас

 Бетон клас С10/12 (В 12.5) S2

01-НСИСОССП-179

 ОТМЕНЕН

 08.1.2009

 180

  ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас

 Бетон клас С12/15 (В 15) S2 ;S3

01-НСИСОССП-180

 ОТМЕНЕН

 08.1.2009

 181

  ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас

 Бетон клас С16/20 (В 20) S2 ;S3

01-НСИСОССП-181

 ОТМЕНЕН

 08.1.2009

 182

  ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас

 Бетон клас С20/25 (В 25) S2 ;S3

01-НСИСОССП-182

 ОТМЕНЕН

 08.1.2009

 183

  ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас

 Бетон клас С20/25 (В 25) S2 ;S3

01-НСИСОССП-183

 ОТМЕНЕН

 08.1.2009

 184

  ,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас

 Бетон клас С28/35 (В 35) S3

01-НСИСОССП-184

 ОТМЕНЕН

 08.1.2009

 185

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Несебър гр.Обзор

 Бетон клас С8/10 (В 10) S2

01-НСИСОССП-185

 ОТМЕНЕН

 09.1.2009

 186

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Несебър гр.Обзор

 Бетон клас С10/12 (В 12.5) S2;S3

01-НСИСОССП-186

 ОТМЕНЕН

 09.1.2009

 187

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Несебър гр.Обзор

 Бетон клас С12/15 (В 15) S2 ;S3

01-НСИСОССП-187

 ОТМЕНЕН

 09.1.2009

 188

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Несебър гр.Обзор

 Бетон клас С16/20 (В 20) S2 ;S3

01-НСИСОССП-188

 ОТМЕНЕН

 09.1.2009

 189

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Несебър гр.Обзор

 Бетон клас С20/25 (В 25) S2 ;S3

01-НСИСОССП-189

 ОТМЕНЕН

 09.1.2009

 190

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Несебър гр.Обзор

 Бетон клас С25/30 (В 30) S2 ;S3

01-НСИСОССП-190

 ОТМЕНЕН

 09.1.2009

 191

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 бет.ц-р гр.Каблешково гр.Несебър

 Бетон клас С16/20 (В 20) S3 Вв1.0

01-НСИСОССП-191

 ОТМЕНЕН

 27.1.2009   

 192

 ,,ИНСТРОЙ" ЕООД

 гр.Бургас

 Изделия от стомана за армиране

01-НСИСОССП-192

 ОТМЕНЕН

 10.2.2009

 193

 ,,ПРИМАБИЛД''ООД

 с.Старо Оряхово

 Изделия от стомана за армиране

01-НСИСОССП-193

 ОТМЕНЕН

 27.2.2009

 194

 ,,ТРЕМЕКС'' ООД

 бет.ц-р гр.Каблешково гр.Несебър

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-194

 ОТМЕНЕН

 04.3.2009

 195

 ,,СМК Бургас"АД

 гр.Бургас

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-195

 ОТМЕНЕН

 05.3.2009

 196

 ,,ПРИМАБИЛД'' ООД

 с.Старо Оряхово

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-196

 ВАЛИДЕН

 16.3.2009

 197

 ,,ИНСТРОЙ" ЕООД

 гр.Бургас

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-197

 ВАЛИДЕН

 25.3.2009

 198

ЕТ,,ДИЯНА-ДИАНА КРЪСТЕВА"

 бет.ц-р гр.Каварна, обл.Варна  гр.Обзор

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-198

ОТМЕНЕН

 03.4.2009

 199

 ,,ХИТ-А" АД

 гр.Несебър

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-199

 ОТМЕНЕН

 22.4.2009

 200

"СМК" ООД

 гр.Айтос

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-200

ОТМЕНЕН

 27.4.2009

 201

 ,,ХИТ-А" АД

 гр.Несебър

 Изделия от стомана за армиране

01-НСИСОССП-201

 ОТМЕНЕН

 30.4.2009

 202

 "ТРАНССТРОЙ-Бургас" АД

 гр.Бургас

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-202    

 ОТМЕНЕН

 14.5.2009

 203

 ,,БЕНМАР" ЕООД

 бет.ц-р гр.Карнобат     гр.Бургас    

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-203

 ВАЛИДЕН

 16.5.2009

 204

 ,,СТИЛИ РОУД" ЕООД

 гр.Варна

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-204

 ОТМЕНЕН

 25.5.2009

 205

 "БКС" ООД

 с.Руен

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-205

 ОТМЕНЕН

 27.5.2009

 206

  ,,ХИДРОЕКОСТРОЙ"АД

 с.Дебелт

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-206

 ОТМЕНЕН

 18.6.2009

 207

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Несебър гр.Обзор

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-207

 ОТМЕНЕН

 24.6.2009

 208

 ,,ВЕГАТЕКС-ВВ '' ЕООД

 бет.ц-р гр.Нова Загора, гр.Сливен

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-208

 ОТМЕНЕН

 30.06.2009

 209

 ЕТ"АТЛАНТ-КРЪСТЕВ"

 бет.ц-р гр.Обзор гр.Обзор

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-209

 ОТМЕНЕН

 06.8.2009

 210

,,ВАЛСТРОЙ-ХМ" ООД

 гр.Бургас    

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-210

 ОТМЕНЕН

 20.10.2009

 211

 "БИЛДИНГ СИТИ" ООД

 гр.Бургас

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-211

 ОТМЕНЕН

 03.12.2009

 212

 "БИЛД ИНВЕСТ" ООД

 гр. Бяла

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-212

 ОТМЕНЕН

 04.1.2010

 213

 "АХЕЛОЙ РЕЗИДЪНС" ЕООД

 бет.ц-р гр.Каблешково гр. Костинброд

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-213

 ОТМЕНЕН

 17.5.2010

 214

 "ТРЕМЕКС БИЛД" ЕООД

 гр. Поморие

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-214

 ОТМЕНЕН

 30.11.2010

 215

"ТРЕМЕКС БИЛД" ЕООД

 гр. Поморие

 Обикновен бетон

01-НСИСОССП-215

 ОТМЕНЕН

 18.5.2011

216

,, АТЛАНТ 2010'' ЕООД

бетонов възел гр.Обзор

Обикновен бетон

01-НСИСОССП-216

ОТМЕНЕН

05.12.2011

217

,,ХИДРОСТРОЙ'' АД

бетонов възел с.Тополи гр.Варна

Обикновен бетон    

01-НСИСОССП-217

ВАЛИДЕН

19.12.2011

218

,AТЛАНТ 2010'' ЕООД

гр. Обзор    бет.ц-р. гр. Каварна

Обикновен бетон

01-НСИСОССП-218   

ОТМЕНЕН

11.01.2013

219

"КРЕДО-Г4" ЕООД   

гр.Бургас    с.Тънково

Изделия от стомана за армиране

01-НСИСОССП-219   

ОТМЕНЕН

15.04.2013

220

,,ПАПАДОПУЛОВ-Я.Г''

гр.Поморие

Обикновен бетон

01-НСИСОССП-220

ВАЛИДЕН

09.05.2013

221

“АТЛАНТ 2013“ ЕООД

гр. Обзор    бет.ц-р. гр. Обзор

Обикновен бетон

01-НСИСОССП-221

ВАЛИДЕН

02.10.2013

222

“АТЛАНТ 2013“ ЕООД

гр. Обзор    бет.ц-р. гр. Каварна

Обикновен бетон

01-НСИСОССП-222

ОТМЕНЕН

03.10.2013

223

„КОМПЛЕКТСТРОЙ“ ЕООД

гр.Бургас

Обикновен бетон

01-НСИСОССП-223

ВАЛИДЕН

04.12.2013

224

„КРЕМЪКОВ БЕТОН” ООД

гр.Бургас бет.ц-р. м-ст „Ченгене Юрт“, с. Маринка, общ. Бургас

Обикновен бетон

01-НСИСОССП-224

ОТМЕНЕН

12.06.2014

225

„ОДЕСОСТРОЙ“ ООД 

гр.Аксаково

обикновен бетон

01-НСИСОССП-225

ОТМЕНЕН

26.06.2014

226

„АЛБА БЕТОН” ООД

гр. Бургас, ул. ,,Шейново’’ № 60а - партер

обикновен бетон

01-НСИСОССП-226

ОТМЕНЕН

15.07.2014

227

„МИКРА - КМ“ ЕООД

гр.Ботевград, ул. „Цар Освободител“ №22

обикновен бетон

01-НСИСОССП-227

ОТМЕНЕН

 16.07.2014

228

„ДИНАС“ АД

гр. Сливен ул. Самyиловско шосе, кв. Индустриална зона

обикновен бетон

01 - НУРВСПСРБ -228

ВАЛИДЕН

26.06.2017

229

„ИНСТРОЙ“ ЕООД

гр. Бургас, БМФ Порт Бургас

обикновен бетон

01 - НУРВСПСРБ -229

ВАЛИДЕН

07.08.2017
230 „Айгипс България Импорт – Експорт”  EOOД гр. Айтос, хипермаркет Баумикс, Промишлена зона Заваряема армировъчна стомана на пръти и кангали - B 500 01 - НУРВСПСРБ -230 ВАЛИДЕН 13.9.2019
231 „Одесос Бетон“ ООД  гр. Аксаково Обикновени бетони с клас по якост на натиск C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C40/50 и оценени харектеристики дадени в приложение 01 - НУРВСПСРБ -231 ВАЛИДЕН 19.06.2020