Сертификати по ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001

 За справка актуалността на издадените сертификати, може да изпратите запитване на:

e-mail: office@dedal-bg.net  

телефон:   +359 895 588 259 Светлана Спасова

                   +359 893 344 019 Стоянка Капралова

                   +359 895 573 547 Нено Недялков

                   +359 886 085 310 Мирена Свирецова

 

или да проверите в електронния ни регистър на издадени сертификати.