Сертификация на системи за управление по ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001 и ISO 50001.

 

Дедал е акредитиран орган за сертификация със следния обхват: 

  • Системи за управление на качеството, в съответствие с ISO 9001:2015
  • Системи за управление по отношение на околната среда, в съответствие с ISO 14001:2015
  • Системи за управление на безопасността на хранителни продукти, в съответствие с ISO 22000:2018
  • Системи за управление на безопасността на движението по пътищата, в съответствие с ISO 39001:2012
  • Системи за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с ISO 45001:2018
  • Системи за управление на енергията, в съответствие с ISO 50001:2018
  • Системи за управление на сигурността на информацията, в съответствие с ISO/IEC 27001:2022 и ISO/IEC 27001:2013 включително Cor 1:2014 и Cor 2:2015

Ползи от Международните стандарти ISO

Ползи от Международните стандарти ISO

 
Международните стандарти ISO гарантират, че продуктите и услугите са безопасни, надеждни и с добро качество. За бизнеса те са стратегически инструменти, които намаляват разходите чрез минимизиране на отпадъците и грешките и увеличаване на производителността. Те помагат на компаниите да получат достъп до нови пазари, да изравнят условията за развиващите се страни и да улеснят свободната и справедлива световна търговия.