Нашият екип

В Дедал работят опитни специалисти, които имат необходимата професионална компетенстност, квалификация и лични качества. Нашият екип е ерудиран и гъвкав. Имаме дългогодишен опит, но не се страхуваме да се учим всеки ден.

инж. Анна Василева
Управител / Одитор
арх. Галина Василева
Управител / Одитор
инж. Надрияна Василева
Отговорник качество / Технически експерт
инж. Катя Ангелова
Ръководител направление "Сертификация на строителни продукти"
инж. Светлана Спасова
Ръководител направление "Сертификация на системи за управление"
инж. Марио Братованов
Ръководител - Орган за контрол от вид А
инж. Дафина Валасопуло
Одитор / Технически експерт
инж. Ивайло Гугалов
Одитор / Технически експерт
инж. Веселина Попова
Одитор / Технически експерт
Февзи Юмер
Одитор
инж. Стоянка Капралова
Одитор качество
Катя Милева
Одитор
Мария Димова
Вътрешен одитор
Мирена Свирецова
Одитор / Инспектор технически стандарти
инж. Нено Недялков
Одитор
арх. Любима Карачева
Инспектор - Орган за контрол от вид А / Технически експерт
инж. Шон Янг
Одитор
инж. Даниела Станкова
Одитор качество
инж. Светлана Георгиева
Специалист качество
инж. Таня Арабаджиева
Одитор
инж. Нина Анастасова
Одитор
инж. Александър Пандов
Одитор качество
Атила Кючуков
Одитор / Технически експерт
Константин Кондов
Одитор / Технически експерт