CE сертификация на системи за управление на дим и топлина в Индия

After a successful initial audit of “AIR FLOW” Dedal has certified the company’s smoke and heat control system.

След успешен първоначален одит в „AIR FLOW“, Индия, Дедал сертифицира продукти на производителя по следните стандарти: 

CE сертификация според изискванията на БДС EN 12101-3:2016 Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и топлина.

Сертифицираните продукти са: 
PSHC (POWERED SMOKE AND HEAT CONTROL) VENTILATORS (FANS); AXIAL FLOW FAN AND JET FAN, Класификация: F300 (60)

Производителят AIR FLOW е лидер в производството на продукти за вентилация, продукти за въздушни терминали и продукти за разпределение на въздуха в Индия с над 40 години опит.

Благодарим на професионалния екип на “AIR FLOW” за тяхната усилена работа по време на одита и им пожелаваме още успехи в индустрията.