CE сертификация на сглобяеми панели в Русия

Предимствата от използването на предварително изготвени, сглобяеми панели са многобройни - устойчивост, бързо строителство, енергоефективност и намаляване на разходите за труд. В днешната ситуация на икономически предизвикателства и ограничени ресурси, ефективността и иновациите се превърнаха във фокус на съвременните строителни практики.

Радваме се да съобщим, че след успешен първоначален одит в Бенстрой, Москва, Русия, добавихме към нашето портфолио 2 нови продукта:
CE сертификация по БДС EN 14992:2007+A1:2012 Готови бетонни продукти. Елементи за стени.
CE сертификация по БДС EN 13224:2011 Готови бетонни продукти. Оребрени подови елементи.

Сертифицираните CE продукти, производени от фирма Бенстрой са:
Сглобяеми бетонни стенни елементи - Тип: БЕНПАН, БЕНПАН + и БЕНПАН ПРЕМИУМ
Сглобяеми бетонни оребрени подови елементи - Тип: БЕНПАН Подов панел

Екипът ни работи с голям ентусиазъм и удовлетворение по този проект, тъй като ние вярваме, че бъдещето на устойчивото строителство зависи от модулния подход, сглобяемите конструкции и енергийната ефективност. Сглобяемите сгради, проектирани и построени следвайки устойчивите практики, са от голяма полза за ефективността, енергоспестяването и рентабилността на сградния фонд.