СЕ сертификация на пожароустойчиви врати в Индия

През ноември 2019 Дедал и and GMP TECHNICAL SOLUTIONS Pvt. Ltd. успешно приключиха годишния надзор на системата им за производствен контрол

През ноември 2019 Дедал и and GMP TECHNICAL SOLUTIONS Pvt. Ltd. успешно приключиха годишния надзор на системата им за производствен контрол (СПК) съгласно стандарти: 

EN 16034 - Комплекти врати за пешеходци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряеми прозорци. Стандарт за продукт, експлоатационни характеристики. Характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим;
EN 13241 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики;

CE сертифицираните продукти на производителя са огнеустойчиви еднокрили и двукрили врати с класификация за устойчивост на пожар E120, EW120.

GMP Technical Solutions Private Limited е създадена през 2005 г. с производствена площ от над 1,50 000 квадратни фута. GMP е най-големият производител в Индия на чисти стаи за фармацевтиката, биотехнологията, медицински изделия, нанотехнология, космическата, хранително-вкусовата промишленост и оптичното производство. Компанията изнася продукцията си за Африка, Европа, Азия, Близкия изток и страните от Персийския залив.

За нас е професионална гордост да работим с GMP при оценяване съответствието на техните продукти и пожелаваме на целия им екип още успехи на световния пазар.