CE сертификация на метални комини в Гърция

Светлана по време на одита на системата за производствен контрол

Имаме удоволствието да споделим още един завършен проект за CE сертифициране на комини според хармонизираните EN стандарти:
EN 1856-1 Комини. Изисквания за метални комини. Част 1: Продукти за коминни системи;
EN 1856-2 Комини. Изисквания за метални комини. Част 2: Метални димоотводи и свързващи тръби.

Компанията ARISTOTELIS TSIRIGOTIS SIA OE произвежда едностенни и двустенни комини от неръждаема стомана с търговската марка ARTKAMIN.
Производственaта площадка се намира в красивия град Солун. Компанията, основана през 1993 г., е пионер в областта на производството на комини от неръждаема стомана, с високи технически познания и прилага строги критерии при производствения контрол. 

Благодарим на екипа на ARTKAMIN, че ни се довериха за оценката на CE съответствието на техните продукти и им пожелаваме по-нататъшни успехи на международния пазар.