Προφίλ

Η Δαίδαλος είναι οικογενειακή εταιρεία, που έχει ιδρυθεί το 2003. Εργαζόμαστε στον τομέα των πιστοποιήσεων και συμβουλών. Επί του παρόντος είμαστε διακοινωμένος οργανισμός με αρ. 1922 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιθεώρησης για την σταθερότητα των εκμεταλλευτικών δεικτών των οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 305/ 2011 και πιστοποιημένο όργανο της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Διαπίστευσης Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001.

Οι πελάτες είναι παραγωγοί σε περισσότερες από 55 χώρες.

Map of Dedal