Акредитация с ISO 3834 и квалификация на WPQR заваръчни процедури

В обхвата на акредитация за сертификация на продукти на Дедал беше включено сертифициране на качество при заваряване в съответствие с изискванията на серия стандарти ISO 3834 и квалификация на заваръчни процедури (WPQR). 

В края на месец септември 2019 г. в обхвата на акредитация за сертификация на продукти на "Дедал - Оценяване и сертификация" ООД беше включено сертифициране на качество при заваряване, в съответствие с изискванията за сертификация по ISO 3834 и квалификация на заваръчни процедури (WPQR). 
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - ИА "БСА" е страна по многостранните споразумения на IAF (International Accreditation Forum) и EA, и сертификатите, издавани под акредитация от ИА "БСА" са международно признати.
 
Пълният обхват на  новата акредитация включва следните продукти и стандарти:
 
Секция А: Сертификация на строителни продукти в доброволната (нерегулирана) област
Продукт, процес, услуга
Нормативен акт / Стандарт/ Техническа спецификация
1.
Комини, елементи или блокчета за комини
Сертификация по БДС EN 1457-1
Сертификация по БДС EN 1457-2
Сертификация по БДС EN 1806
Сертификация по БДС EN 1856-1
Сертификация по БДС EN 1856-2
Сертификация по БДС EN 1857
Сертификация по БДС EN 1858+A1
Сертификация по БДС EN 12446
Сертификация по БДС EN 13063-1+A1
Сертификация по БДС EN 13063-2+A1
Сертификация по БДС EN 13069
Сертификация по БДС EN 13084-5
Сертификация по БДС EN 13084-5 /AC
Сертификация по БДС EN 13084-7
Сертификация по БДС EN 14471+A1
Сертификация по БДС EN 13063-3
Сертификация по БДС EN 14989-1
Сертификация по БДC EN 14989-2
2.
Гипсови продукти
Сертификация по БДС EN 13815
3.
Лагери за конструкции
Сертификация по БДС EN 1337-3
Сертификация по БДС EN 1337-4
Сертификация по БДС EN 1337-5
Сертификация по БДС EN 1337-6
Сертификация по БДС EN 1337-7
Сертификация по БДС EN 1337-8
Сертификация по БДС EN 15129
4.
Продукти за пожароизвестяване, за гасене на пожар (стационарни), за управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии; огнезадържащи, уплътняващи и огнезащитни продукти
Сертификация по БДС EN 54-3
Сертификация по БДС EN 54-3/A1
Сертификация по БДС EN 54-3/A2
Сертификация по БДС EN 54-3
Сертификация по БДС EN 54-23
Сертификация по БДС EN 12094-12
Сертификация по БДС EN 14604
Сертификация по БДС EN 54-21
Сертификация по БДС EN 12094-13
Сертификация по БДС EN 12094-13/AC
Сертификация по БДС EN 54-2
Сертификация по БДС EN 54-2/A1
Сертификация по БДС EN 54-16
Сертификация по БДС EN 12094-1
Сертификация по БДС EN 12259-3
Сертификация по БДС EN 12259-3/A1
Сертификация по БДС EN 12259-3/A2
Сертификация по БДС EN 14339
Сертификация по БДС EN 14384
Сертификация по БДС EN 671-1
Сертификация по БДС EN 671-2
Сертификация по БДС EN 12094-8
Сертификация по БДС EN 12094-4
Сертификация по БДС EN 12094-5
Сертификация по БДС EN 54-18
Сертификация по БДС EN 54-24
Сертификация по БДС EN 54-25
Сертификация по БДС EN 54-11+A1
Сертификация по БДС EN 12094-3
Сертификация по БДС EN 12094-11
Сертификация по БДС EN 12094-2
Сертификация по БДС EN 12094-6
Сертификация по БДС EN 12094-7
Сертификация по БДС EN 12094-7/A1
Сертификация по БДС EN 12259-1+A1/A2
Сертификация по БДС EN 12259-1+A1/A3
Сертификация по БДС EN 12101-1
Сертификация по БДС EN 12101-1/A1
Сертификация по БДС EN 12101-10
Сертификация по БДС EN 12101-10/AC
Сертификация по БДС EN 54-4
Сертификация по БДС EN 54-4/A1
Сертификация по БДС EN 54-4/A2
Сертификация по БДС EN 12101-6
Сертификация по БДС EN 12094-10
Сертификация по БДС EN 54-17
Сертификация по БДС EN 12101-2
Сертификация по БДС EN 12101-3
Сертификация по БДС EN 12101-3
Сертификация по БДС EN 54-5
Сертификация по БДС EN 54-5/A1
Сертификация по БДС EN 54-7
Сертификация по БДС EN 54-7/A2
Сертификация по БДС EN 54-10
Сертификация по БДС EN 54-10/A1
Сертификация по БДС EN 54-12
Сертификация по БДС EN 54-13
Сертификация по БДС EN 54-20
Сертификация по БДС EN 12094-9
Сертификация по БДС EN 12259-4
Сертификация по БДС EN 12259-4/A1
Сертификация по БДС EN 12259-5
Сертификация по БДС EN 12259-2
Сертификация по БДС EN 12259-2/A1
Сертификация по БДС EN 12259-2/A2
Сертификация по БДС EN 12101-7
Сертификация по БДС ЕN 12101-8
Сертификация по БДС EN 15650
5.
Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация
Сертификация по БДС EN 40-4
Сертификация по БДС EN 40-5
Сертификация по БДС EN 40-6
Сертификация по БДС EN 40-7
Сертификация по БДС EN 1423
Сертификация по БДС EN 1423/AC
Сертификация по БДС EN 1463-1
Сертификация по БДС EN 1317-5+A2
Сертификация по БДС EN 12966
Сертификация по БДС EN 12899-3
Сертификация по БДС EN 12352
Сертификация по БДС EN 12368
Сертификация по БДС EN 12899-2
Сертификация по БДС EN 12899-1
Сертификация по БДС EN 13108-1
Сертификация по БДС EN 13108-1/NA
Сертификация по БДС EN 13108-2
Сертификация по БДС EN 13108-3
Сертификация по БДС EN 13108-4
Сертификация по БДС EN 13108-5
Сертификация по БДС EN 13108-5/NA
Сертификация по БДС EN 13108-6
Сертификация по БДС EN 13108-7
Сертификация по БДС EN 12591
Сертификация по БДС EN 13808
Сертификация по БДС EN 13808/NA
Сертификация по БДС EN 13924-1
Сертификация по БДС EN 13924-2
Сертификация по БДС EN 14023
Сертификация по БДС EN 14023/NA
Сертификация по БДС EN 15322
Сертификация по БДС EN 15322/NA
Сертификация по БДС EN 14695
Сертификация по БДС EN 14695/NA
Сертификация по БДС EN 12271
Сертификация по БДС EN 12273
Сертификация по БДС EN 1871
6.
Комплекти неносещи фасадни стени
Сертификация по БДС EN 13830
Сертификация по БДС EN 13830/NA
7.
Геопродукти – геосинтетика, геотекстил, георешетки, геомембрани и геомрежи
Сертификация по БДС EN 13254+A1
Сертификация по БДС EN 13255+A1
Сертификация по БДС EN 13256+A1
Сертификация по БДС EN 13249+A1
Сертификация по БДС EN 13249+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13250+A1
Сертификация по БДС EN 13251+A1
Сертификация по БДС EN 13251+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13252+A1
Сертификация по БДС EN 13252+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13253+A1
Сертификация по БДС EN 13257+A1
Сертификация по БДС EN 13265+A1
Сертификация по БДС EN 13361
Сертификация по БДС EN 13362
Сертификация по БДС EN 13491
Сертификация по БДС EN 13492
Сертификация по БДС EN 13493
Сертификация по БДС EN 15381
Сертификация по БДС EN 15381/NA
Сертификация по БДС EN 15382
8.
Продукти от дървесина, елементи за дървени конструкции и съединителни средства за тях
Сертификация по БДС EN 14081-1
Сертификация по БДС EN 14250
Сертификация по БДС EN 14229
Сертификация по БДС EN 14374
Сертификация по БДС  EN 14080
Сертификация по БДС EN 15497
Сертификация по БДС EN 13986+A1
9.
Съединителни плочи, перфорирани плочи, ноктеви плочи и др.
Сертификация по БДС EN 14545
10.
Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества
Сертификация по БДС EN 197-1
Сертификация по БДС EN 197-1/NA
Сертификация по БДС EN 14216/NA
Сертификация по БДС EN 14216
Сертификация по БДС EN 15743
Сертификация по БДС EN 15743/NA
Сертификация по БДС EN 15743+A1
Сертификация по БДС EN 14647
Сертификация по БДС EN 413-1
Сертификация по БДС EN 413-1/NA
Сертификация по БДС EN 206
Сертификация по БДС EN 206/NA
Сертификация по БДС EN 459-1
Сертификация по БДС EN 13282-1
Сертификация по БДС EN 13282-1/NA
11.
Продукти за зидария
Сертификация по БДС EN 998-2
Сертификация по БДС EN 998-2/NA
Сертификация по БДС EN 771-1/NA
Сертификация по БДС EN 771-1+A1
Сертификация по БДС EN 771-2/NA
Сертификация по БДС EN 771-2+A1
Сертификация по БДС EN 771-3/NA
Сертификация по БДС EN 771-3+A1
Сертификация по БДС EN 771-4 /NA
Сертификация по БДС EN 771-4+A1
Сертификация по БДС EN 771-5/NA
Сертификация по БДС EN 771-5+A1
Сертификация по БДС EN 771-6:2011/NA
Сертификация по БДС EN 771-6+A1
Сертификация по БДС EN 15824
12.
Подови покрития
Сертификация по БДС EN 14342
Сертификация по БДС EN 15285
Сертификация по БДС EN 14041
Сертификация по БДС EN 14041/NA
Сертификация по БДС  EN 14904
Сертификация по БДС EN 13813
Сертификация по БДС EN 13454-1
13.
Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях
Сертификация по БДС EN 10025-1
Сертификация по БДС EN 10025-1/NA
Сертификация по БДС EN 10080
Сертификация по БДС EN 10130
Сертификация по БДС EN 10210-1
Сертификация по БДС EN 10210-1/NA
Сертификация по БДС EN 10219-1
Сертификация по БДС EN 10219-1/NA
Сертификация по БДС EN 15088
Сертификация по БДС EN 15088/NA
Сертификация по БДС EN 10088-4
Сертификация по БДС EN 10088-5
Сертификация по БДС EN 10340
Сертификация по БДС EN 1090-1+A1
Сертификация по БДС EN 1090-1+A1/NA
Сертификация по БДС EN 10343
Сертификация по БДС EN 15048-1
Сертификация по БДС EN 15048-1/NA
Сертификация по БДС EN 13479
Сертификация по БДС EN 14399-1/NA
Сертификация по БДС EN 14399-1
Сертификация по БДС 4758
Сертификация по БДС 9252
Сертификация по БДС EN 598+A1
Сертификация по БДС EN 10255+A1
14.
Качество при заваряване чрез стопяване  на метални материали
Сертификация по БДС EN ISO 3834-1
Сертификация по БДС EN ISO 3834-2
Сертификация по БДС EN ISO 3834-3
Сертификация по БДС EN ISO 3834-4
Сертификация по БДС EN ISO 3834-5
15. Заваръчни процедури
Сертификация по БДС EN ISO 15607
Сертификация по БДС EN ISO 15609-1
Сертификация по БДС EN ISO 15609-2
Сертификация по БДС EN ISO 15609-3
Сертификация по БДС EN ISO 15609-4
Сертификация по БДС EN ISO 15609-5
Сертификация по БДС EN ISO 15609-6
Сертификация по БДС EN ISO 15610
Сертификация по БДС EN ISO 15611
Сертификация по БДС EN ISO 15612
Сертификация по БДС EN ISO 15613
Сертификация по БДС EN ISO 15614-1
Сертификация по БДС EN ISO 15614-2
Сертификация по БДС EN ISO 15614-3
Сертификация по БДС EN ISO 15614-4
Сертификация по БДС EN ISO 15614-5
Сертификация по БДС EN ISO 15614-6
Сертификация по БДС EN ISO 15614-7
Сертификация по БДС EN ISO 15614-8
Сертификация по БДС EN ISO 15614-9
Сертификация по БДС EN ISO 15614-10
Сертификация по БДС EN ISO 15614-11
Сертификация по БДС EN ISO 15614-12
Сертификация по БДС EN ISO 15614-13
Сертификация по БДС EN ISO 15614-14
16. Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти
Сертификация по БДС EN 534+A1
Сертификация по БДС EN 14964
Сертификация по БДС EN 14509
Сертификация по БДС EN 1873
Сертификация по БДС EN 14963
Сертификация по БДС EN 490
Сертификация по БДС EN 492
Сертификация по БДС EN 494+A1
Сертификация по БДС EN 1013+A1
Сертификация по БДС EN 12467
Сертификация по БДС EN 1344/AC
Сертификация по БДС EN 1344
Сертификация по БДС EN 13245-2
Сертификация по БДС EN 13245-2/NA
Сертификация по БДС EN 14411
Сертификация по БДС EN 14411/NA
Сертификация по БДС EN 14783
Сертификация по БДС EN 14915
Сертификация по БДС EN 15286
Сертификация по БДС EN 16153+A1
17.
Продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани; комплекти за външни стенни облицовки
Сертификация по БДС EN 14716
Сертификация по БДС EN 13964
Сертификация по БДС EN 13964/NA
Сертификация по БДС EN 438-7
Сертификация по БДС EN 15102+A1
18.
Добавъчни материали
 
Сертификация по БДС EN 12620+A1
Сертификация по БДС EN 12620+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13043
Сертификация по БДС EN 13043+AC
Сертификация по БДС EN 13043+AC/NA
Сертификация по БДС EN 13055-1
Сертификация по БДС EN 13055-1/NA
Сертификация по БДС EN 13055-2
Сертификация по БДС EN 13055-2/NA
Сертификация по БДС EN 13139
Сертификация по БДС EN 13242+A1
Сертификация по БДС EN 13242+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13383-1
Сертификация по БДС EN 13383-1+AC
Сертификация по БДС EN 13450
Сертификация по БДС EN 13450+AC
19.
Продукти и системи/комплекти за хидроизолация
Сертификация по БДС EN 13967
Сертификация по БДС EN 13969
Сертификация по БДС EN 13707
Сертификация по БДС EN 13707+A2/NA
Сертификация по БДС EN 13956
Сертификация по БДС EN 13859-1
Сертификация по БДС EN 13859-2
Сертификация по БДС EN 13970
Сертификация по БДС EN 13970/A1
Сертификация по БДС EN 13984
Сертификация по БДС EN 14909
Сертификация по БДС EN 15814+A2
20.
Продукти и системи/ комплекти за топлоизолация
Сертификация по БДС EN 13162+A1
Сертификация по БДС EN 13162+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13163+A1
Сертификация по БДС EN 13163+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13164+A1
Сертификация по БДС EN 13164+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13165+A1
Сертификация по БДС EN 13165+A1/NA
Сертификация по БДС EN 13166+A1
Сертификация по БДС EN 13167+A1
Сертификация по БДС EN 13168+A1
Сертификация по БДС EN 13169+A1
Сертификация по БДС EN 13170+A1
Сертификация по БДС EN 13171+A1
Сертификация по БДС EN 14933
Сертификация по БДС EN 14934
Сертификация по БДС EN 14063-1
Сертификация по БДС EN 14063-1/AC
Сертификация по БДС EN 14064-1
Сертификация по БДС EN 14303+A1/NA
Сертификация по БДС EN 14303
Сертификация по БДС EN 14304
Сертификация по БДС EN 14304: +A1/NA
Сертификация по БДС EN 14305
Сертификация по БДС EN 14306
Сертификация по БДС EN 14307
Сертификация по БДС EN 14308
Сертификация по БДС EN 14309
Сертификация по БДС EN 14313
Сертификация по БДС EN 14314
Сертификация по БДС EN 14315-1
Сертификация по БДС EN 14318-1
Сертификация по БДС EN 14319-1
Сертификация по БДС EN 14320-1
Сертификация по БДС EN 15501
Сертификация по БДС EN 15732
Сертификация по БДС EN 16069+A1
21.
Врати, прозорци, капаци
Сертификация по БДС EN 14351-1+A1
Сертификация по БДС EN 14351-1+A1/NA
Сертификация по БДС EN 16034
Сертификация по БДС EN 179:
Сертификация по БДС EN 1935
Сертификация по БДС EN 1935/AC
Сертификация по БДС EN 1125
Сертификация по БДС EN 1154
Сертификация по БДС EN 1154/A1
Сертификация по БДС EN 1154/A1/AC
Сертификация по БДС EN 1155
Сертификация по БДС EN 1155/A1
Сертификация по БДС EN 1155/A1/AC
Сертификация по БДС EN 1158
Сертификация по БДС EN 1158:2002/A1
Сертификация по БДС EN 1158:2002/A1/AC
Сертификация по БДС EN 12209
Сертификация по БДС EN 13241-1
Сертификация по БДС EN 13241-1/NA
Сертификация по EN 1627
Сертификация по BS  8424
Сертификация по БДС EN 50131-2-6
22.
Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали и автоклавен газобетон
Сертификация по БДС EN 1168+A3
Сертификация по БДС EN 12602
Сертификация по БДС EN 12602+A1
Сертификация по БДС EN 12794+A1
Сертификация по БДС EN 12794+A1/AC
Сертификация по БДС EN 12839
Сертификация по БДС EN 12843
Сертификация по БДС EN 13224
Сертификация по БДС EN 13225
Сертификация по БДС EN 13693+A1
Сертификация по БДС EN 13747 +A2
Сертификация по БДС EN 13978-1
Сертификация по БДС EN 14844+A2
Сертификация по БДС EN 1520
Сертификация по БДС EN 14843
Сертификация по БДС EN 14991
Сертификация по БДС EN 14992+A1
Сертификация по БДС EN 15050+A1
Сертификация по БДС EN 15050+A1/NA
Сертификация по БДС EN 12737+A1
Сертификация по БДС EN 15037-1
Сертификация по БДС EN 15037-4 +A1
Сертификация по БДС EN 15258
Сертификация по БДС EN 13747+A2
Сертификация по БДС EN 15037-5
23.
Продукти за бетони и разтвори
Сертификация по БДС EN 1504-2
Сертификация по БДС EN 1504-3
Сертификация по БДС EN 1504-4
Сертификация по БДС EN 1504-5
Сертификация по БДС EN 1504-6
Сертификация по БДС EN 1504-7
Сертификация по БДС EN 12878
Сертификация по БДС EN 934-2+A1
Сертификация по БДС EN 934-2+A1/NA
Сертификация по БДС EN 934-3+A1
Сертификация по БДС EN 934-3+A1/NA
Сертификация по БДС EN 934-4
Сертификация по БДС EN 934-4/NA
Сертификация по БДС EN 934-5
Сертификация по БДС EN 934-5/NA
Сертификация по БДС EN 450-1
Сертификация по БДС EN 450-1/NA
Сертификация по БДС EN 13263-1+A1
Сертификация по БДС EN 15167-1
Сертификация по БДС EN 15167-1/NA
Сертификация по БДС  EN 14889-1
Сертификация по БДС EN 14889-1/NA
Сертификация по БДС  EN 14889-2
Сертификация по БДС EN 14889-2/NA
Сертификация по БДС EN 1504-2
Сертификация по БДС EN 1504-3
Сертификация по БДС EN 1504-4
Сертификация по БДС EN 1504-6
24.
Строителни лепила
Сертификация по БДС EN 15274
Сертификация по БДС EN 15275
Сертификация по БДС EN 12004+A1
25.
Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление
Резервоари
Сертификация по БДС EN 12285-2
Сертификация по БДС EN 1057+A1
Сертификация по БДС EN 14800
Сертификация по БДС EN 15069
Сертификация по БДС EN 295-1
Сертификация по БДС EN 295-4
Сертификация по БДС EN 295-5
Сертификация по БДС EN 295-6
Сертификация по БДС EN 295-7
26.
Продукти от плоско или профилирано стъкло, стъклопакети и стъклени блокчета
Сертификация по БДС EN 1096-4
Сертификация по БДС EN 12150-2
Сертификация по БДС EN 12337-2
Сертификация по БДС EN 1279-5+A2
Сертификация по БДС EN 1279-5+A2/NA
Сертификация по БДС EN 13024-2
Сертификация по БДС EN 14178-2
Сертификация по БДС EN 14179-2
Сертификация по БДС EN 14321-2
Сертификация по БДС EN 14449
Сертификация по БДС EN 15682-2
Сертификация по БДС EN 15683-2
Сертификация по БДС EN 1748-1-2
Сертификация по БДС EN 1748-2-2
Сертификация по БДС EN 1863-2
Сертификация по БДС EN 572-9
Сертификация по БДС EN 1051-2
Сертификация по  EN 572-9
Сертификация по  EN 572-9/NA
27.
Септични ями
Сертификация по БДС EN 12566-3
Сертификация по БДС EN 12566-4
Сертификация по БДС EN 12566-6
Сертификация по БДС EN 12566-7
28.
Съединителни елементи за фуги на конструкции
Сертификация по БДС EN 15651-1
Сертификация по БДС EN 15651-2
Сертификация по БДС EN 15651-3
Сертификация по БДС EN 15651-4
29.
Кабели
Сертификация по БДС EN 50575
 
Секция В: Сертификация на строителни продукти в регулираната област, за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011
Номер на решение на Европейската комисия
Наименование и пореден номер на групата строителни продукти съгласно решението, продукт/ предвидена употреба
Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели/ функции на органа
Хармонизирана техническа спецификация
1.
95/467/EC
Комини, димоотводи и специфични продукти (1/1)
 
2+
Сертификация по Сертификация по EAD 060001-00-0802
Сертификация по Сертификация по EAD 060001-00-0802
Сертификация по Сертификация по EAD 060003-00-0802
Сертификация по БДС EN 12446:2011
Сертификация по БДС EN 13063-1+A1
Сертификация по БДС EN 13063-2+A1
Сертификация по БДС EN 13063-3
Сертификация по БДС EN 13069
Сертификация по БДС EN 13084-5
Сертификация по БДС EN 13084-5/АС
Сертификация по БДС EN 13084-7
Сертификация по БДС EN 14471+А1
Сертификация по БДС EN 1457-1
Сертификация по БДС EN 1457-2
Сертификация по БДС EN 14989-1
Сертификация по БДС EN 14989-2
Сертификация по БДС EN 1806
Сертификация по БДС EN 1856-1
Сертификация по БДС EN 1856-2
Сертификация по БДС EN 1857
Сертификация по БДС EN 1858+А1
Сертификация по EAD 060008-00-0802
2.
95/467/EC
Комини, димоотводи и специфични продукти (1/1)
1
Сертификация по EAD 060008-00-0802
Сертификация по EAD 060012-00-0802
3.
95/467/EC
Комини, димоотводи и специфични продукти (1/2)
1
Сертификация по EAD 060001-00-0802
Сертификация по EAD 060003-00-0802
Сертификация по БДС EN 14471+А1
4.
95/467/EC
Гипсови продукти (1/4)
1
Сертификация по EAD 070002-00-0505
Сертификация по EAD 070001-01-0504
Сертификация по БДС EN 13815
5.
95/467/EC
Лагери за конструкции (1/1)
 
1
Сертификация по EAD 050009-00-0301
Сертификация по БДС EN 1337-3
Сертификация по БДС EN 1337-4
Сертификация по БДС EN 1337-5
Сертификация по БДС EN 1337-6
Сертификация по БДС EN 1337-7
Сертификация по БДС EN 1337-8
Сертификация по БДС EN 15129
Сертификация по EAD 040394-00-1201
Сертификация по EAD 040777-00-1201
Сертификация по EAD 040650-00-1201
Сертификация по EAD 050013-00-0301
6.
96/577/EC
Продукти за пожароизвестяване, за гасене на пожар (стационарни), за управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии; огнезадържащи, уплътняващи и огнезащитни продукти (1/1)
1
Сертификация по БДС EN 14339
Сертификация по БДС EN 14384
Сертификация по БДС EN 12259+А1/А2
Сертификация по БДС EN 12259-1+А1 /А3
Сертификация по БДС EN 12259-1+ А1
Сертификация по БДС EN 12259-2
Сертификация по БДС EN 12259-2/А1
Сертификация по БДС EN 12259-2 /А2
Сертификация по БДС EN 12259-3
Сертификация по БДС EN 12259-3/А1
Сертификация по БДС EN 12259-3/А2
Сертификация по БДС EN 12259-4
Сертификация по БДС EN 12259-4/A1
Сертификация по БДС EN 12094-1
Сертификация по БДС EN 12094-2
Сертификация по БДС EN 12094-3
Сертификация по БДС EN 12094-4
Сертификация по БДС EN 12094-5
Сертификация по БДС EN 12094-6
Сертификация по БДС EN 12094-7
Сертификация по БДС EN 12094-7/A1
Сертификация по БДС EN 12094-8
Сертификация по БДС EN 12094-9
Сертификация по БДС EN 12094-10
Сертификация по БДС EN 12094-11
Сертификация по БДС EN 12094-12
Сертификация по БДС EN 12094-13
Сертификация по БДС EN 12094-13/AC
Сертификация по БДС EN 12101-1
Сертификация по БДС EN 12101-1/А1
Сертификация по БДС EN 12101-2
Сертификация по БДС EN 12101-3
Сертификация по БДС EN 12101-6
Сертификация по БДС EN 12101-7
Сертификация по БДС EN 12101-8
Сертификация по БДС EN 12101-10
Сертификация по БДС EN 12101-10/АС
Сертификация по БДС EN 54-2
Сертификация по БДС EN 54-2/АС
Сертификация по БДС EN 54-2/А1
Сертификация по БДС EN 54-3
Сертификация по БДС EN 54-3/А1
Сертификация по БДС EN 54-3/А2
Сертификация по БДС EN 54-4
Сертификация по БДС EN 54-4/А1
Сертификация по БДС EN 54-4/А2
Сертификация по БДС EN 54-5
Сертификация по БДС EN 54-5/А1
Сертификация по БДС EN 54-7
Сертификация по БДС EN 54-7/А2
Сертификация по БДС EN 54-10
Сертификация по БДС EN 54-10/А1
Сертификация по БДС EN 54-11+А1
Сертификация по БДС EN 54-12
Сертификация по БДС EN 54-16
Сертификация по БДС EN 54-17
Сертификация по БДС EN 54-18
Сертификация по БДС EN 54-20
Сертификация по БДС EN 54-21
Сертификация по БДС EN 54-23
Сертификация по БДС EN 54-24
Сертификация по БДС EN 54-25
Сертификация по БДС EN 671-1
Сертификация по БДС EN 671-2
Сертификация по БДС EN 14604
Сертификация по БДС EN 15650
7.
96/579/EC
Продукти за пътна сигнализация (1/2)
1
Сертификация по БДС EN 1317-5+А2
Сертификация по EAD 120001-01-0106
Сертификация по EAD 230011-00-0106
Сертификация по БДС EN 1423
Сертификация по БДС EN 1423/АС
Сертификация по БДС EN 1463-1
Сертификация по БДС EN 12899-1
Сертификация по БДС EN 12899-2
Сертификация по БДС EN 12368
Сертификация по БДС EN 12352
Сертификация по БДС EN 12899-3
Сертификация по БДС EN 12966-1+A1
Сертификация по EAD 120003-00-0106
Сертификация по БДС EN 40-4
Сертификация по БДС EN 40-4/AC
Сертификация по БДС EN 40-5
Сертификация по БДС EN 40-6
Сертификация по БДС EN 40-7
8.
96/580/EC
Комплекти неносещи фасадни стени (1/1)
1
Сертификация по БДС EN 13830
Сертификация по EAD 330499-00-0601
9.
96/581/EC
Геотекстил (1/2)
2+
Сертификация по БДС EN 13257
Сертификация по БДС EN 13265
Сертификация по БДС EN 13361
Сертификация по БДС EN 13361/A1
Сертификация по БДС EN 13362
Сертификация по БДС EN 13491
Сертификация по БДС EN 13491/A1
Сертификация по БДС EN 13492
Сертификация по БДС EN 13492/A1
Сертификация по БДС EN 13493
Сертификация по EAD 080002-00-0102
Сертификация по БДС EN 13249
Сертификация по БДС EN 13250
Сертификация по БДС EN 13251
Сертификация по БДС EN 13252
Сертификация по БДС EN 13253
Сертификация по БДС EN 15381
10.
96/582/EC
Метални анкери за бетон
1
Сертификация по EAD 330011-00-0601
Сертификация по EAD 330012-00-0601
Сертификация по EAD 330014-00-0601
Сертификация по EAD 330084-00-0601
Сертификация по EAD 330924-00-0601
Сертификация по EAD 330232-00-0601
 
11.
97/176/EC
Елементи за дървени конструкции (1/3)
1
Сертификация по EAD 130002-00-0304
Сертификация по EAD 130005-00-0304
Сертификация по EAD 130011-00-0304
Сертификация по EAD 130012-00-0304
Сертификация по EAD 130013-00-0304
Сертификация по EAD 130166-00-0304
Сертификация по БДС EN 14374
Сертификация по EAD 130087-00-0204
Сертификация по EAD 330079-00-0602
12.
97/176/EC
Елементи за дървени конструкции (1/3)
2+
Сертификация по EAD 130011-00-0304
Сертификация по EAD 130012-00-0304
Сертификация по EAD 130013-00-0304
Сертификация по БДС EN 14081-1+A1
Сертификация по БДС EN 14229
Сертификация по БДС EN 14250
Сертификация по EAD 130022-00-0304
Сертификация по EAD 130002-00-0304
Сертификация по EAD 130166-00-0304
Сертификация по EAD 330079-00-0602
Сертификация по EAD 130167-00-0304
13.
97/176/EC
Елементи за дървени конструкции (2/3)
1
Сертификация по EAD 130022-00-0304
Сертификация по БДС  EN 14080
Сертификация по БДС EN 15497
Сертификация по EAD 130197-00-0304
14.
97/177/EC
Метални закрепващи приспособления за влагане в зидария (1/1)
1
Сертификация по EAD 330076-00-0604
 
15.
97/462/EC
Дървесни плочи
1
Сертификация по БДС EN 13986+A1
16.
97/462/EC
Дървесни плочи
2+
Сертификация по БДС EN 13986+A1
17.
97/463/EC
Пластмасови дюбели за закрепване в бетон и зидария (1/1)
2+
Сертификация по EAD 330196-01-0604
Сертификация по EAD 330389-00-0601
Сертификация по EAD 330965-00-0601
18.
97/464/EC
Инженерни продукти за отпадни води в и извън сгради
1
Сертификация по БДС EN 12566-6
Сертификация по БДС EN 12566-7
Сертификация по БДС EN 295-6
19.
97/555/EC
Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества
1+
Сертификация по EAD 150003-00-0301
Сертификация по БДС EN 197-1
Сертификация по БДС EN 14216
Сертификация по БДС EN 15743
Сертификация по БДС EN 15743+A1
Сертификация по БДС EN 14647
Сертификация по БДС EN 14647/AC
Сертификация по БДС EN 413-1
Сертификация по EAD 150001-00-0301
Сертификация по EAD 150002-00-0301
Сертификация по EAD 150004-00-0301
Сертификация по EAD 150007-00-0301
Сертификация по EAD 150008-00-0301
Сертификация по EAD 150009-00-0301
20.
97/555/EC
Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества
2+
Сертификация по БДС EN 13282-1
Сертификация по БДС EN 459-1
 
21.
97/556/EC
Външни топлоизолационни комбинирани системи/ комплекти с мазилка (ETICS) (1/1)
1
Сертификация по EAD 040016-00-0404
Сертификация по EAD 040089-00-0404
Сертификация по EAD 040427-00-0404
22.
97/556/EC
Външни топлоизолационни комбинирани системи/ комплекти с мазилка (ETICS) (1/1)
2+
Сертификация по EAD 040016-00-0404
Сертификация по EAD 040287-00-0404
Сертификация по EAD 040089-00-0404
Сертификация по EAD 040427-00-0404
23.
97/597/EC
Стоманени изделия за армировка и предварително напрягане на стоманобетонни конструкции (1/3)
1+
Сертификация по EAD 260001-00-0303
24.
97/638/EC
Съединителни елементи за продукти от конструктивна дървесина (1/1)
2+
Сертификация по EAD 130033-00-0603
Сертификация по БДС EN 14545
Сертификация по EAD 330155-00-0602
25.
97/740/EC
Продукти за зидария (1/3)
2+
Сертификация по БДС EN 771-1+A1
Сертификация по БДС EN 771-2+A1
Сертификация по БДС EN 771-3+A1
Сертификация по БДС EN 771-4+A1
Сертификация по БДС EN 771-5+A1
Сертификация по БДС EN 771-6+A1
Сертификация по БДС EN 998-2
26.
97/740/EC
Продукти за зидария (3/3)
2+
Сертификация по БДС EN 15824
27.
97/808/EC
Подови покрития (2/2)
1
Сертификация по БДС EN 1344
Сертификация по EAD 190002-00-0502
Сертификация по БДС EN 14342
Сертификация по БДС EN 15285
Сертификация по БДС EN 15285/AC
Сертификация по БДС EN 14041
Сертификация по БДС EN 14041/AC
Сертификация по БДС  EN 14904
Сертификация по БДС EN 13813
Сертификация по БДС EN 13454-1
Сертификация по EAD 190005-00-0402
28.
98/214/EC
Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях (1/4)
2+
Сертификация по EAD 200017-00-0302
Сертификация по EAD 200019-00-0102
Сертификация по EAD 200022-00-0302
Сертификация по EAD 200032-00-0602
Сертификация по EAD 330667-00-0602
Сертификация по БДС EN 10025-1
Сертификация по БДС EN 10088-4
Сертификация по БДС EN 10088-5
Сертификация по БДС EN 10210-1
Сертификация по БДС EN 10219-1
Сертификация по БДС EN 10340
Сертификация по БДС EN 10343
Сертификация по БДС EN 15048-1
Сертификация по БДС EN 15088
Сертификация по EAD 200033-00-0602
Сертификация по EAD 200036-00-0103
29.
98/214/EC
Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях (2/4)
1
Сертификация по EAD 200012-00-0401
Сертификация по EAD 200035-00-0302
30.
98/214/EC
Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях (2/4)
2+
Сертификация по EAD 200002-00-0602
Сертификация по EAD 200039-00-0102
Сертификация по БДС EN 1090-1+A1
Сертификация по EAD 200012-00-0401
Сертификация по EAD 200035-00-0302
Сертификация по EAD 200012-00-0401
Сертификация по EAD 200020-00-0102
31.
98/214/EC
Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях (3/4)
2+
Сертификация по БДС EN 13479
32.
98/214/EC
Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях (4/4)
2+
Сертификация по EAD 200026-00-0102
Сертификация по EAD 330001-00-0602
Сертификация по EAD 330046-01-0602
Сертификация по EAD 330047-01-0602
Сертификация по EAD 330080-00-0602
Сертификация по EAD 330153-00-0602
Сертификация по БДС EN 14399-1
Сертификация по EAD 200001-00-0602
Сертификация по EAD 330667-00-0602
Сертификация по EAD 200086-00-0602
33.
98/436/EC
Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти (2/6)
1
Сертификация по БДС EN 1013+A1
Сертификация по БДС EN 14783
Сертификация по БДС EN 16153+A1
Сертификация по БДС EN 16240
Сертификация по БДС EN 494+A1
Сертификация по БДС EN 534+A1
Сертификация по БДС EN 14509
Сертификация по EAD 220006-00-0402
Сертификация по БДС EN 14964
Сертификация по БДС EN 490
Сертификация по БДС EN 492
Сертификация по БДС EN 14963
Сертификация по БДС EN 1873
Сертификация по EAD 220010-00-0402
Сертификация по EAD 220069-00-0402
Сертификация по EAD 220018-00-0401
34.
98/437/EC
Вътрешни и външни облицовки на стени и тавани (3/5)
1
Сертификация по БДС EN 14411
Сертификация по БДС EN 15286
Сертификация по БДС EN 490
Сертификация по БДС EN 12467
Сертификация по БДС EN 16153+A1
Сертификация по БДС EN 14716
Сертификация по БДС EN 15102+A1
Сертификация по БДС EN 13964
Сертификация по EAD 210024-00-0504
Сертификация по БДС EN 1013+A1
Сертификация по БДС EN 438-7
Сертификация по БДС EN 1469
Сертификация по БДС EN 14783
Сертификация по БДС EN 13245-2
Сертификация по БДС EN 14915
35.
98/456/EC
Комплекти за последващо напрягане на армировка при предварително напрягане на стоманобетонни конструкции (1/1)
1+
Сертификация по EAD 160004-00-0301
Сертификация по EAD 160027-00-0301
36.
98/598/EC
Добавъчни материали за приложения с високи изисквания за безопасност (2/2)
2+
Сертификация по БДС EN 12620+A1
Сертификация по БДС EN 13043
Сертификация по БДС EN 13043/AC
Сертификация по БДС EN 13055-1
Сертификация по БДС EN 13055-1/AC
Сертификация по БДС EN 13055-2
Сертификация по БДС EN 13139
Сертификация по БДС EN 13139/AC
Сертификация по БДС EN 13242+A1
Сертификация по БДС EN 13383-1
Сертификация по БДС EN 13383-1/AC
Сертификация по БДС EN 13450
Сертификация по БДС EN 13450/AC
37.
98/599/EC
Хидроизолационни покривни комплекти в течно състояние (3/3)
1
Сертификация по EAD 030019-00-0402
38.
98/601/EC
Продукти за строителство на пътища (1/2)
2+
Сертификация по БДС EN 12591
Сертификация по БДС EN 13808
Сертификация по БДС EN 13924
Сертификация по БДС EN 13924/AC
Сертификация по БДС EN 14023
Сертификация по БДС EN 15322
Сертификация по EAD 230012-00-0105
Сертификация по БДС EN 14695
Сертификация по БДС EN 13108-1
Сертификация по БДС EN 13108-2
Сертификация по БДС EN 13108-3
Сертификация по БДС EN 13108-4
Сертификация по БДС EN 13108-5
Сертификация по БДС EN 13108-6
Сертификация по БДС EN 13108-7
Сертификация по БДС EN 12271
Сертификация по БДС EN 12273
39
98/601/EC
Продукти за строителство на пътища (1/2)
1
Сертификация по БДС EN 13108-1
Сертификация по БДС EN 13108-2
Сертификация по БДС EN 13108-3
Сертификация по БДС EN 13108-4
Сертификация по БДС EN 13108-5
Сертификация по БДС EN 13108-6
Сертификация по БДС EN 13108-7
 
40.
99/89/EC
Предварително изготвени стълбищни комплекти (2/2)
2+
Сертификация по EAD 340006-00-0506
41.
99/89/EC
Предварително изготвени стълбищни комплекти (2/2)
1
Сертификация по EAD 340006-00-0506
42.
99/90/EC
Мембрани (1/3)
2+
Сертификация по БДС EN 13967
Сертификация по БДС EN 13969
Сертификация по БДС EN 13969/А1
Сертификация по БДС EN 13707
Сертификация по БДС EN 13956
43.
99/90/EC
Мембрани (2/3)
1
Сертификация по БДС EN 14909
Сертификация по БДС EN 15814+A2
Сертификация по БДС EN 13859-1
Сертификация по БДС EN 13859-2
Сертификация по БДС EN 13970
Сертификация по БДС EN 13970/A1
Сертификация по БДС EN 13984
Сертификация по EAD 320002-02-0605
Сертификация по EAD 030218-00-0402
44.
99/91/EC
Продукти за топлоизолация (2/2)
1
Сертификация по EAD 040005-00-1201
Сертификация по EAD 040090-00-1201
Сертификация по БДС EN 13162+A1
Сертификация по БДС EN 13163+A1
Сертификация по БДС EN 13164+A1
Сертификация по БДС EN 13165+A2
Сертификация по БДС EN 13166+A2
Сертификация по БДС EN 13167+A1
Сертификация по БДС EN 13168+A1
Сертификация по БДС EN 13169+A1
Сертификация по БДС EN 13170+A1
Сертификация по БДС EN 13171+A1
Сертификация по БДС EN 14063-1
Сертификация по БДС EN 14063-1/AC
Сертификация по БДС EN 14064-1
Сертификация по БДС EN 14303+A1
Сертификация по БДС EN 14304+A1
Сертификация по БДС EN 14305+A1
Сертификация по БДС EN 14306+A1
Сертификация по БДС EN 14307+A1
Сертификация по БДС EN 14308+A1
Сертификация по БДС EN 14309+A1
Сертификация по БДС EN 14313+A1
Сертификация по БДС EN 14314+A1
Сертификация по БДС EN 14315-1
Сертификация по БДС EN 14318-1
Сертификация по БДС EN 14319-1
Сертификация по БДС EN 14320-1
Сертификация по БДС EN 14933
Сертификация по БДС EN 14934
Сертификация по БДС EN 15501
Сертификация по БДС EN 15732
Сертификация по БДС EN 16069+A1
Сертификация по EAD 040011-00-1201
Сертификация по EAD 040065-00-1201
Сертификация по EAD 040037-00-1201
Сертификация по EAD 040288-00-1201
Сертификация по EAD 040313-00-1201
Сертификация по EAD 210004-00-0805
Сертификация по EAD 040007-00-1201
Сертификация по EAD 040369-00-1201
Сертификация по EAD 040456-00-1201
Сертификация по EAD 040635-00-1201
Сертификация по EAD 040650-00-1201
Сертификация по EAD 040643-00-1201
Сертификация по EAD 360001-00-0803
45.
1999/92//EC
Леки композитни дървени греди и колони (1/1)
1
Сертификация по EAD 130031-00-0304
46..
99/93/EC
Врати, прозорци, капаци, прегради, порти и съответния строителен обков (1/1)
1
Сертификация по EAD 020001-01-0405
Сертификация по EAD 020011-00-0405
Сертификация по БДС EN 13241+А2
Сертификация по БДС EN 14351-1+A1
Сертификация по БДС EN 14351-1+A2
Сертификация по БДС EN 16034
Сертификация по БДС EN 1125
Сертификация по БДС EN 1154
Сертификация по БДС EN 1154/A1
Сертификация по БДС EN 1154/A1/AC
Сертификация по БДС EN 1155
Сертификация по БДС EN 1155/A1
Сертификация по БДС EN 1155/A1/AC
Сертификация по БДС EN 1158
Сертификация по БДС EN 1158/A1
Сертификация по БДС EN 1158/A1/AC
Сертификация по БДС EN 12209
Сертификация по БДС EN 12209/AC
Сертификация по БДС EN 14846
Сертификация по БДС EN 179
Сертификация по БДС EN 1935
Сертификация по БДС EN 1935/AC
Сертификация по EAD 020029-00-1102
47.
99/94/EC
Греди/ блокове за подови системи и елементи, включващи органични материали:- Греди/ блокове за подови системи и елементи, включващи органични материали (за употреба, обект на изисквания за реакция на огън)
1
Сертификация по БДС EN 15037-5
48.
99/94/EC
Предварително изготвени бетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали и автоклавен газобетон
2+
Сертификация по БДС EN 12602 
Сертификация по EAD 010001-00-0301
Сертификация по EAD 010003-00-0301
Сертификация по EAD 010013-00-0301
Сертификация по EAD 200005-00-0103
Сертификация по EAD 340025-00-0403
Сертификация по БДС EN 1168+A3
Сертификация по БДС EN 12737+А1
Сертификация по БДС EN 12794+A1
Сертификация по БДС EN 12794+A1/AC
Сертификация по БДС EN 12843
Сертификация по БДС EN 13224
Сертификация по БДС EN 13225
Сертификация по БДС EN 13693+A1
Сертификация по БДС EN 13747 +A2
Сертификация по БДС EN 13978-1
Сертификация по БДС EN 14843
Сертификация по БДС EN 14844+A2
Сертификация по БДС EN 14991
Сертификация по БДС EN 14992+A
Сертификация по БДС EN 15037-1
Сертификация по БДС EN 15037-4 +A1
Сертификация по БДС EN 15037-5
Сертификация по БДС EN 15050+A1
Сертификация по БДС EN 1520
Сертификация по БДС EN 15258
49.
99/454/EC
Огнезадържащи, огнеуплътняващи и огнезащитни продукти (1/2)
1
Сертификация по EAD 350003-00-1109
Сертификация по EAD 350005-00-1104
Сертификация по EAD 350022-01-1107
Сертификация по EAD 350134-00-1104
Сертификация по EAD 350140-00-1106
Сертификация по EAD 350141-00-1106
Сертификация по EAD 350142-00-1106
Сертификация по EAD 350402-00-1106
Сертификация по EAD 350454-00-1104
50.
99/469/EC
Продукти за бетони и разтвори (1/2)
2+
Сертификация по БДС EN 934-2+A1
Сертификация по БДС EN 934-3+A1
Сертификация по БДС EN 934-4
Сертификация по БДС EN 934-5
Сертификация по БДС EN 12878
Сертификация по БДС EN 12878/AC
Сертификация по БДС EN 1504-2
Сертификация по БДС EN 1504-3
Сертификация по БДС EN 1504-4
Сертификация по БДС EN 1504-5
Сертификация по БДС EN 1504-6
Сертификация по БДС EN 1504-7
Сертификация по EAD 260007-00-0301
 
51.
99/469/EC
Продукти за бетони и разтвори (1/2)
1+
Сертификация по EAD 260006-00-0301
Сертификация по БДС EN 13263-1+A1
Сертификация по БДС EN 15167-1
Сертификация по БДС EN 450-1
Сертификация по EAD 260014-00-0301
 
52.
99/469/EC
Продукти за бетони и разтвори (1/2)
1
Сертификация по БДС  EN 14889-1
Сертификация по БДС  EN 14889-2
Сертификация по EAD 260002-00-0301
53.
99/469/EC
Продукти за бетони и разтвори (2/2)
1
Сертификация по БДС EN 1504-2
Сертификация по БДС EN 1504-3
Сертификация по БДС EN 1504-4
Сертификация по БДС EN 1504-6
54.
99/470/EC
Строителни лепила (1/2)
2+
Сертификация по БДС EN 15274
Сертификация по БДС EN 15275
55.
99/470/EC
Строителни лепила (2/2)
1
Сертификация по БДС EN 12004+A1
56.
99/471/EC
Устройства за отопление (2/2)
1
Сертификация по БДС EN 14037-1
Сертификация по БДС EN 442-1
57.
99/472/EC
Тръби, резервоари и спомагателни продукти, които не са в контакт с вода, предназначена за човешко потребление
(3/5)
1
Сертификация по БДС EN 12285-2
58.
99/472/EC
Тръби, резервоари и спомагателни продукти, които не са в контакт с вода, предназначена за човешко потребление
(4/5)
1
Сертификация по БДС EN 295-1
Сертификация по БДС EN 295-4
Сертификация по БДС EN 295-5
Сертификация по БДС EN 295-6
Сертификация по БДС EN 295-7
Сертификация по БДС EN 15069
Сертификация по EAD 180018-00-0704
Сертификация по БДС EN 1057+A1
Сертификация по БДС EN 14800
Сертификация по EAD 280001-00-0704
Сертификация по БДС EN 12285-2
59.
2000/245/EC
Продукти от плоско, профилирано стъкло и стъклени блокчета (1/6)
1
Сертификация по БДС EN 1279-5+A2
Сертификация по БДС EN 1051-2
Сертификация по БДС EN 1036-2
Сертификация по БДС EN 1096-4
Сертификация по БДС EN 12150-2
Сертификация по БДС EN 12337-2
Сертификация по БДС EN 13024-2
Сертификация по БДС EN 14178-2
Сертификация по БДС EN 14179-2
Сертификация по БДС EN 14321-2
Сертификация по БДС EN 14449
Сертификация по БДС EN 14449/AC
Сертификация по БДС EN 15681-2
Сертификация по БДС EN 15682-2
Сертификация по БДС EN 15683-2
Сертификация по БДС EN 1748-1-2
Сертификация по БДС EN 1748-2-2
Сертификация по БДС EN 1863-2
Сертификация по БДС EN 572-9
60.
2000/245/EC
Продукти от плоско, профилирано стъкло и стъклени блокчета (4/6)
1
Сертификация по БДС EN 1279-5+A2
Сертификация по БДС EN 1051-2
Сертификация по БДС EN 1036-2
Сертификация по БДС EN 1096-4
Сертификация по БДС EN 12150-2
Сертификация по БДС EN 12337-2
Сертификация по БДС EN 13024-2
Сертификация по БДС EN 14178-2
Сертификация по БДС EN 14179-2
Сертификация по БДС EN 14321-2
Сертификация по БДС EN 14449
Сертификация по БДС EN 14449/AC
Сертификация по БДС EN 15681-2
Сертификация по БДС EN 15682-2
Сертификация по БДС EN 15683-2
Сертификация по БДС EN 1748-1-2
Сертификация по БДС EN 1748-2-2
Сертификация по БДС EN 1863-2
Сертификация по БДС EN 572-9
61.
2000/273/EC
Седем продукта за Европейски технически
Одобрения (1/2)
1
Сертификация по EAD 330008-02-0601
62.
2000/447/EC
Предварително изготвени носещи панели на основата на дървесина и самоносещи комбинирани леки панели (1/6)
1
Сертификация по EAD 130090-00-0303
63.
2001/19/EC
Разширителни фуги за пътни мостове (1/1)
1
Сертификация по EAD 120011-00-0107
64.
2003/640/EC
Комплекти за измазване на външни стени (1/2)
2+
Сертификация по EAD 090001-00-0404
Сертификация по EAD 090019-00-0404
Сертификация по EAD 090058-00-0404
Сертификация по EAD 090020-00-0404
Сертификация по EAD 090034-00-0404
Сертификация по EAD 090058-00-0404
Сертификация по EAD 090119-00-0404
Сертификация по EAD 090120-00-0404
Сертификация по EAD 130082-00-0603
Сертификация по EAD 090062-00-0404
65.
2003/640/EC
Комплекти за измазване на външни стени (2/2)
1
Сертификация по EAD 090058-00-0404
Сертификация по EAD 090020-00-0404
Сертификация по EAD 090001-00-0404
Сертификация по EAD 090119-00-0404
Сертификация по EAD 090120-00-0404
Сертификация по EAD 130082-00-0603
Сертификация по EAD 090062-00-0404
66.
2003/656/EC
Продукти за Европейски технически
Одобрения без насоки (1/2)
1
Сертификация по EAD 090017-00-0404
Сертификация по EAD 220025-00-0401
67.
2003/656/EC
Продукти за Европейски технически
Одобрения без насоки (2/2)
1
Сертификация по EAD 090017-00-0404
68.
2003/728/EC
Комплекти за строителство на метални рамки, бетонови комплекти,
сглобяеми сгради, комплекти за хладилни помещения и комплекти за защита от падане на скали
1
Сертификация по EAD 230004-00-0106
Сертификация по EAD 230005-00-0106
Сертификация по EAD 230025-00-0106
Сертификация по EAD 340020-00-0106
Сертификация по EAD 340037-00-0204
Сертификация по EAD 340002-00-0204
Сертификация по EAD 230008-00-0106
69.
2011/19/EU
Съединителни елементи за фуги на конструкции и пешеходни пътеки (2/2)
1
Сертификация по БДС EN 15651-1
Сертификация по БДС EN 15651-2
Сертификация по БДС EN 15651-3
Сертификация по БДС EN 15651-4
70.
2011/284/EU
Кабели за захранване, управление и комуникация (1/3)
1+
Сертификация по БДС EN 50575
Сертификация по БДС EN 50575/A1