Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001 και ISO 50001

 

Η DEDAL ΕΊΝΑΙ ΈΝΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΈΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΌΛΟΥΘΟ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ:

  • ISO 9001:2015 - Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  • ISO 14001:2015 - Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • ISO 22000:2018 - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
  • ISO 39001:2012- Συστήματα διαχείρισης οδικής ασφάλειας
  • ISO 45001:2018 - Συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • ISO 50001:2018 - Συστήματα διαχείρισης ενέργειας, σύμφωνα με
  • ISO/IEC 27001:2022 - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ISO/IEC 27001:2013 Cor 1:2014 και Cor 2:2015
     

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO

Benefits of ISO certification

 
Τα διεθνή πρότυπα ISO διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλή, αξιόπιστα και καλής ποιότητας. Για τις επιχειρήσεις, αποτελούν στρατηγικά εργαλεία που μειώνουν το κόστος ελαχιστοποιώντας τις σπατάλες και τα λάθη και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Βοηθούν τις εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, να εξισώσουν τους όρους ανταγωνισμού για τις αναπτυσσόμενες χώρες και να διευκολύνουν το ελεύθερο και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο.