Müşteri Bilgileri

Yönetim sistemi belgelendirme prosedürü

MSCB Politikası kapsamında BS OHSAS 18001:2007’den ISO 45001:2018‘ geçiş dahilinde 15.02.2020 tarihinden itibaren "Dedal – AC, OHSAS ve BS OHSAS 18001’göre belgelendirme yapmamaktadır.

 MSCB Politikası kapsamında ISO 22000:2005 ve ISO 22000:2018’e geçiş süresi dahilinde - 01.03.2020'den itibaren "Dedal - AC", ISO 22000:2005'e göre FSMS için sertifikasyon denetimleri yapmamaktadır.

MSCB Politikası kapsamında ISO 50001:2011 ve 50001:2018’e geçiş süresi dahilinde -  21.02.2020'den itibaren "Dedal - AC", ISO 50001:2011'e göre ENMS için sertifikasyon denetimleri yapmamaktadır.