müh. Daniela Stankova

Kalite Denetçisi

Profil: 
Yüksek Lisans - İnorganik Kimyasal Teknolojiler
Uzmanlık alanı Silikatlar, Elektriksel Kimyasal Teknolojiler ve Atık Su Arıtma sistemler
ISO 9001 ve ISO 39001 standartlarında baş denetçi

Dil: 
İngilizce, Rusça, Almanca ve Bulgarca