گواهینامه CE سیستم های کنترل دود و گرما در هند

After a successful initial audit of “AIR FLOW” Dedal has certified the company’s smoke and heat control system.

گواهینامه CE سیستم های کنترل دود و گرما در هند پس از یک ممیزی اولیه موفقیت آمیز در "AIR FLOW" ، Dedal سیستم کنترل دود و گرما را برای شرکت تأیید کرده است. استانداردهای مربوطه به شرح زیر است: گواهینامه CE مطابق با EN 12101-3: 2015 سیستم های کنترل دود و گرما - قسمت 3: مشخصات سیستم های تهویه کنترل کننده دود و حرارت (فن ها). محصولات مجاز: تهویه های هوا (طرفداران) PSHC (کنترل دود و گرما). فن جریان محوری و فن جت ، طبقه بندی: F300 (60)
تولید کننده AIR FLOW با بیش از 40 سال سابقه در تولید محصولات تهویه هوا ، محصولات ترمینال هوا و محصولات توزیع هوا در هند پیشرو است. ما از متخصصان تیم AIRFLOW به دلیل حمایت و عزم راسخ در روند حسابرسی سپاسگزاریم و برای آنها آرزوی موفقیت بیشتر در صنعت بین الملل داریم.