Мирена Свирецова

Одитор / Инспектор технически стандарти

Profile:
Технически стандарти
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 и ISO 45001(OHSAS 18001)

Languages:
Английски