Мария Димова

Вътрешен одитор

Профил:
Магистър Маркетинг
Магистър Икономика

Езици:
Английски, Руски