инж. Стоянка Капралова

Одитор качество

Профил: 
Магистър "Неорганични химични технологии"
Магистър "Стопанско управление" -  Специализация "Международен бизнес"
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001(OHSAS 18001) и ISO 50001

Езици:
Руски и Български