инж. Светлана Спасова

Ръководител направление "Сертификация на системи за управление"

Профил:
Магистър Металург - Физикохимични Изследвания на Металургичните процеси
Професионална квалификация - Счетоводство и Контрол на Банки и Финансови Институции
Международен инженер по заваряване (IWE)
Европейски инженер по заваряване (EWE)
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001(OHSAS 18001) и ISO 50001

Езици:
Английски, Руски и Български