инж. Светлана Георгиева

Специалист качество

Профил:
Магистър - Инженер по сертификация
Професионална специализация - Физико-химични методи и прибори за качествен контрол на производството
Водещ одитор по ISO 9001

Езици:
Английски, руски, беларуски, български и украински