инж. Нина Анастасова

Одитор

Профил:
Магистър Автоматизация на производството
Катедра: Автоматика, информатика и изчислителна техника

Езици:
Английски