инж. Нено Недялков

Одитор

Профил: 
Магистър "Електротехника"
Специализация "Електрически машини"
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 и ISO 50001

Езици: 
Английски