инж. Нено Недялков

Одитор

Профил: 
Магистър "Електротехника"
Специализация "Електрически машини"
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001 и ISO 50001

Езици: 
Английски