инж. Марио Братованов

Ръководител - Орган за контрол от вид А

Профил:
Бакалавър Компютърни системи и технологии

Езици:
Английски