инж. Марио Братованов

Ръководител - Орган за контрол от вид А

Профил:
Бакалавър: Компютърни системи и технологии
Магистър: Инженеринг и експлоатация на енергийни системи 

Езици:
Английски