инж. Ивайло Гугалов

Одитор / Технически експерт

Профил:
Магистър Химия
Технология на Материалите и Материалознание
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, ISO 45001(OHSAS 18001) и ISO 50001

Езици:
Английски