инж. Даниела Станкова

Одитор качество

Профил:
Магистър "Неорганични химични технологии"
Специализация "Технология на силикатите, неорганични електрохимични производства и технология на водата"
Водещ одитор по ISO 9001 и ISO 39001

Езици:
Английски, руски, немски и български