инж. Анна Василева

Управител / Одитор

Профил:
Магистър Строителни Конструкции
Магистър Дипломация и Международни oтношения
Магистър Индология
Международен инженер по заваряване (IWE)
Европейски инженер по заваряване (EWE)
Специализация по Техническо Законодателство, Стандартизация и Качество
Водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001(OHSAS 18001), ISO 39001 и ISO 50001

Езици:
Английски, Немски, Руски, Хинди и Урду