арх. Галина Василева

Управител / Одитор

Профил:
Магистър Архитектура
Бакалавър Тюркология

Езици:
Английски, Немски, Турски, Руски