Profile

Дедал е семейна фирма, основана през 1999 г. Работим в сферата на сертификационните услуги, оценяване на безопасността на площадки на открито и закрито, одити пътна безопасност. 

Фирмата е нотифициран орган Nо. 1922 пред Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, акредитиран орган от Българска служба за акредитация за сертификация на Системи за управление на качеството по ISO 9001, ISO 14001,  ISO 22000, ISO 45001(BS OHSAS 18001), ISO 50001 и Орган за контрол от вида „А” за оценяване на безопасността на площадки за игра разположени на открито и/или закрито.

Наши клиенти са производители в над 30 държави - България, Турция, Гърция, Кипър, Дания, Германия, Иран, Ирак, Полша, Румъния, Русия, Украйна, Беларус, Китай, Чили, Индия, Хонконг, Великобритания, Финландия, Франция, Италия, Словения, Испания, Белгия, САЩ, Япония , Южна Корея, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства (UАЕ), Сърбия, Косово, Македония, Латвия, Ливан, Тунис, Швейцария, Азербайджан.

Map of Dedal