Обхват продукти

„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е нотифицирано лице No. 1922 от регистъра на Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгл. eвропейските технически спецификации и лице за оценяване на съответствието на строителни продукти, съгл. изискванията на българското законодателство

Строителeн продукт
Система за
оценяване на
съответствието

Тухли и блокове за зидария, плътни или с кухини, със или без топлоизолация

2+

Продукти от плоско или профилирано стъкло, стъклопакети и стъклени блокчета

1

Стълбове за осветление на пътища

1

Строителни разтвори, произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставяни като суха смес или готов разтвор

2+

Предварително изготвени комини (елементи с височината на етаж), елементи или блокчета за комини, мултичерупкови комини (елементи или блокчета), комплекти свободно стоящи комини и прикачени комини

2+

Външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка (ETICS)

2+

Добавки – стъклени перли

1

Битумни смеси

2+
 Добавъчни материали за бетони и разтвори
 Добавъчни материали за:
- битумни смеси и смеси за повърхностна обработка;
- несвързани и хидравлично свързани смеси
 2+
 Скален материал за хидротехническо строителство  2+
 Баластра за железопътни линии  2+
 Добавъчни материали (фини фракции) за бетони и разтвори  2+
 Добавъчни материали (фини фракции) за битумни смеси и смеси за повърхностна обработка 2+
 Комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационен материал (или комбинация от изолационен материал и други материали) за запълване с обикновен бетон или със стоманобетон  2+
Геопродукти – геосинтетика, геотекстил, георешетки, геомембрани и геомрежи 2+
Продукти за защита и ремонт на бетон  2+
 Строителна вар:
- калциева (негасена) вар;
- доломитна вар;
- хидратна вар
2+
Хидроизолационни листове  2+

Покривни листове

 2+
Продукти за бетони и разтвори - химични добавки 2+
 Продукти за бетони и разтвори – минерални добавки тип І  2+
Комплекти за остъкляване и уплътняване тип І и ІІІ 2+
 Комплекти за остъкляване и уплътняване тип ІІ и ІV 1
Системи/ комплекти от гъвкави хидроизолационни покривни мембрани с механично закрепване 2+
Предварително изготвени стълбищни комплекти 2+
Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, бетон с леки добавъчни материали и автоклавен газобетон 2+
 Метални закотвящи устройства (анкери) лек тип за влагане в бетон  2+
Пластмасови закотвящи устройства за влагане в бетон и зидария 2+
Метални профили 2+
 Обикновен цимент,

Специални цименти,

Калциево-алуминатни цименти,

Цимент за зидарии

1+
 Минерални добавки тип ІІ 1+
 Влакна (пластмасови, стоманени) 1
 Продукти за защита и ремонт на бетон 1
 Лагери за конструкции (комплекти), в т.ч. еластични, стоманени, от неръждаема стомана, PTFE, бронз, алуминий, чугун, месинг, POM 1
 Комплекти неносещи фасадни стени 1
 Комплекти вътрешни преградни стени 1
 Дървесни плочи (панели) от монолитна дървесина, от многослойна дървесина, ламиниран фурнирован дървен материал (LVL); шперплат със или без фурнир (облицовка); плочи от ориентирани дървесни частици (OSB); плочи от дървесни частици (ПДЧ) със свързващо вещество цимент или смола; дървесно-влакнести плочи и др. 1/2+
Продукти от лепена многослойна дървесина или други лепени дървесни продукти за дървени конструкции – елементи и комплекти 1
 Съединителни плочи, перфорирани плочи, ноктеви плочи и др 2+
 Леки комбинирани греди и колони на основата на дървесина, вкл. Т-образни греди (плочогреди) 1
 Предварително изготвени носещи панели на основата на дървесина 1
 Самоносещи се комбинирани леки панели 1
 3D ноктеви плочи от метал  2+

 Гипсокартон, гипсофазер, фино ламинирани елементи за облицовка на тавани, ламинирани комбинирани панели, спомагателни елементи (по-ложени с лице към страната, откъм която се очаква да възникне пожар), гипсофазерни отливки и спомагател-ни продукти за тях.

1
 Плоски и профилирани листове

Шиферни плочи, произведени в заводски условия комбинирани или сандвич-панели

Горно осветление

1
 
Самоносещи се прозрачни покривни комплекти
1
 Твърди подови покрития 1
 Гъвкави и текстилни подови покрития  1
 Продукти за изравняване на под 1
 Врати (с или без обков)  1
 Обков за врати 1
 Сглобяеми комплекти за топлоизолация на фасадни стени 1
 Външни топлоизолационни комбинирани системи/комплекти с мазилка (ETICS)  1
 Лепила за конструкции 2+
 Продукти за строителство на пътища и пътна сигнализаци; Битуми 2+
 Битумни смеси 1
 Продукти за повърхностна обработка  2+
 Комплекти за защита срещу падащи скални материали  1
Постоянни пътни знаци  1
 Неподвижни предупредителни светлинни източници 1
 Постоянни предупредителни устройства и стълбчета за отклоняване на движението.  1
 Светофари 1
 Различни неподвижно монтирани табла за пешеходни зони или за зони за пътни превозни средства  1
 Бариери, въжета, буфери срещу удар, парапети 1
 Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление. Резервоари 1
Тръби

Комплекти проводи, тръби, арматури и елементи - вентили, клапани, кранове

1
 Продукти за пожароизвестяване, гасене на пожар (стационарни) и за управление на огън и дим

- Устройства за сигнализиране на тревога

1
 - Устройства за пренасяне на сигнал за тревога; Сигнални системи за тревога при пожар

- Клапи

- Устройства за контрол и индикация

- “Сухи” контролно - сигнални устройствa

- Пожарни хидранти

1
 - Системи с маркучи за първа помощ

- Гъвкави съединители

- Вентили за съдове с високо налягане и техните изпълнителни механизми; Селекторни вентили и техните изпълнителни механизми

1
 - Входни и изходни устройства

- Ръчни пожароизвестители

- Устройства за контрол и индикаци

- Механични устройства за претегляне

- Неелектрически устройства

 1
 - Струйници (спринклери) изпускателни тръби

- Продукти за контрол на огъня:

Захранване с енергия

- Противодимни завеси

- Елементи за системи за пожароизвестяване:

Захранване с енергия

- Системи за създаване на разлика в налягането

- Детектори / превключватели за налягане

- Предпазители за късо съединение

 1
 - Вентилационни системи за отвеждане на дим и горещи газове

- Димни, топлинни и пламъчни пожароизвестители

- Пожарогасителни системи с пяна

- Комбинирани системи за пожароизвестяване

 1
 - Спринклерни и водоразпръскващи системи

- Детектори / превключватели за воден поток

- “Мокри” контролно-сигнални устройства

1
 Огнезадържащи и уплътняващи продукти

- Огнезащитни продукти (покрития)

1
 - Огнезадържащи и уплътняващи продукти 1
 Предварително изготвени комплекти за къщи с дървена конструкция 1
 Комплекти хладилни складови помещения

Предварително изготвени комплекти за къщи със стоманобетонна конструкция

Предварително изготвени комплекти за къщи с метална конструкция

Предварително изготвени комплекти за къщи

 1
 Предварително изготвени стълбищни комплекти  1

 Метални закотвящи устройства (анкери) тежък тип за влагане в бетон

1
 Метални инжекционни анкерни устройства за влагане в зидария  1
 Комплекти за предварително напрягане на конструкции след бетониране  1+

 

Строителен продукт
 Процедури за оценяване на съответствието
Бетон, изготвен в заводски условия сертификация на строителния продукт
Армировка за стоманобетонни конструкции  сертификация на строителния продукт
Хидравлични свързващи вещества за строителство на пътища  сертификация на производствен контрол
Елементи за метални конструкции  сертификация на производствен контрол
Продукти за строителство на пътища  сертификация на производствен контрол
Строителни лепила за носещи конструкции за сгради и съоръжения  сертификация на производствен контрол
Съединителни средства  сертификация на производствен контрол