Преакредитация и разширение на обхват

Преакредитация и разширение на обхват по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001:2007) ISO 22000:2005, ISO 50001:2011

През месец февруари 2019 „Дедал – Оценяване и сертификация” ООД разшири обхвата си на акредитация като орган на сертификация на системи за управление. 

Можете да отворите акредитацията на този линк.

Разширеният обхват на акредитация покрива следните дейности:

•    Сертификация на системи за управление на качество  съгласно ISO 9001:2015;
•    Сертификация на системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015;
•    Сертификация на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд  съгласно ISO 45001:2018 (BS OHSAS ​18001);
•    Сертификация на системи за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000:2005;
•    Сертификация на системи за управление на енергията съгласно ISO 50001:2011;

Според обновения обхват на акредитация спрямо приложимите стандарти за сертификация на системи за управление, Дедал може да извършва сертификация на следните продукти, сгради и услуги.

Сертификация на системи за управление на качество  съгласно ISO 9001:2015 за следния обхват (Съгласно IAF ID 1:2014):

 • Сертификация по ISO 9001 на Селско стопанство 
 • Сертификация по ISO 9001 на Рибно стопанство 
 • Сертификация по ISO 9001 на Горско стопанство
 • Сертификация по ISO 9001 на Хранителни продукти и напитки
 • Сертификация по ISO 9001 на Тютюн
 • Сертификация по ISO 9001 на Текстил и текстилни продукти
 • Сертификация по ISO 9001 на Кожи и кожени продукти
 • Сертификация по ISO 9001 на Дърво и дървесни продукти
 • Сертификация по ISO 9001 на Целулоза, хартия и хартиени продукти
 • Сертификация по ISO 9001 на Издателства
 • Сертификация по ISO 9001 на Печатници
 • Сертификация по ISO 9001 на Химикали, химически продукти и влакна
 • Сертификация по ISO 9001 на Гумени и пластмасови изделия
 • Сертификация по ISO 9001 на Неметални минерални продукти
 • Сертификация по ISO 9001 на Бетон, цимент, вар, гипс и др
 • Сертификация по ISO 9001 на Основни метали и метални продукти
 • Сертификация по ISO 9001 на Машини и оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на Електрическо и оптично оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на Корабостроене
 • Сертификация по ISO 9001 на Друго транспортно оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на некласифицирано другаде
 • Сертификация по ISO 9001 на Рециклиране
 • Сертификация по ISO 9001 на Строителство
 • Сертификация по ISO 9001 на Търговия на едрo и дребно; 
 • Сертификация по ISO 9001 на Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети 
 • Сертификация по ISO 9001 на Ремонт на лични и домакински стоки
 • Сертификация по ISO 9001 на Ремонт 
 • Сертификация по ISO 9001 на Електрическо и оптично оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на Друго транспортно оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на Машини и оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на Електрическо и оптично оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на Корабостроене
 • Сертификация по ISO 9001 на Транспортно оборудване
 • Сертификация по ISO 9001 на Производство некласифицирано другаде
 • Сертификация по ISO 9001 на Рециклиране
 • Сертификация по ISO 9001 на Строителство
 • Сертификация по ISO 9001 на Търговия на едрo и дребно; ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лични и домакински стоки
 • Сертификация по ISO 9001 на Хотели и ресторанти
 • Сертификация по ISO 9001 на Транспорт, съхранение и комуникация
 • Сертификация по ISO 9001 на Финансово посредничество, недвижимо имущество, отдаване под наем
 • Сертификация по ISO 9001 на Информационни технологии
 • Сертификация по ISO 9001 на Инженерни услуги
 • Сертификация по ISO 9001 на Други услуги
 • Сертификация по ISO 9001 на Публична администрация
 • Сертификация по ISO 9001 на Образование
 • Сертификация по ISO 9001 на Социални услуги

Сертификация на системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2015, за следния обхват (Съгласно IAF ID 1:2014):

 • Сертификация по ISO 14001 на Минно дело и кариери
 • Сертификация по ISO 14001 на Текстил и текстилни продукти
 • Сертификация по ISO 14001 на Дърво и дървесни продукти
 • Сертификация по ISO 14001 на Целулоза, хартия и хартиени продукти
 • Сертификация по ISO 14001 на Издателства
 • Сертификация по ISO 14001 на Печатници
 • Сертификация по ISO 14001 на Химикали, химически продукти и влакна
 • Сертификация по ISO 14001 на Гумени изделия
 • Сертификация по ISO 14001 на Пластмасови изделия
 • Сертификация по ISO 14001 на Неметални минерални продукти
 • Сертификация по ISO 14001 на Бетон
 • Сертификация по ISO 14001 на Цимент
 • Сертификация по ISO 14001 на Вар
 • Сертификация по ISO 14001 на Гипс
 • Сертификация по ISO 14001 на метали и метални продукти
 • Сертификация по ISO 14001 на Машини и оборудване
 • Сертификация по ISO 14001 на Електрическо оборудване
 • Сертификация по ISO 14001 на оптично оборудване
 • Сертификация по ISO 14001 на Производство некласифицирано другаде
 • Сертификация по ISO 14001 на Рециклиране
 • Сертификация по ISO 14001 на Строителство
 • Сертификация по ISO 14001 на Търговия на едрo и дребно
 • Сертификация по ISO 14001 на ремонт на моторни превозни средства
 • Сертификация по ISO 14001 на ремонт на мотоциклети
 • Сертификация по ISO 14001 на ремонт на лични и домакински стоки
 • Сертификация по ISO 14001 на Хотели и ресторанти
 • Сертификация по ISO 14001 на Транспорт, съхранение и комуникация
 • Сертификация по ISO 14001 на Информационни технологии
 • Сертификация по ISO 14001 на Инженерни услуги
 • Сертификация по ISO 14001 на Други услуги
 • Сертификация по ISO 14001 на Публична администрация
 • Сертификация по ISO 14001 на Образование

Сертификация на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд  съгласно ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) за следния обхват (Съгласно IAF ID 1:2014):

 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на на селско стопанство 
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на рибно стопанство 
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на горско стопанство
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Хранителни продукти
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Напитки
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Тютюн
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Текстил и текстилни продукти
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Целулоза, хартия и хартиени продукти
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Издателства
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Печатници
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Химикали, химически продукти и влакна
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Гумени и пластмасови изделия
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Неметални минерални продукти
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Бетон, цимент, вар, гипс и др
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Основни метали и метални продукти
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Машини и оборудване
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Електрическо оборудване
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Oптично оборудване
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001)на Друго транспортно оборудване
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Производство некласифицирано другаде
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Строителство 
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Търговия на едро и дребно
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Ремонт на моторни превозни средства
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Ремонт на мотоциклети
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Ремонт на лични и домакински стоки
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Хотели и ресторанти
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Транспорт, съхранение и комуникация
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Информационни технологии
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Инженерни услуги
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Други услуги
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Публична администрация
 • Сертификация по ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001) на Образование

Сертификация на системи за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000:2005 за следния обхват:

 • Сертификация по ISO 22000 на Животновъдство 
 • Сертификация по ISO 22000 на Производство на храни
 • Сертификация по ISO 22000 на Производство на фуражи за животни
 • Сертификация по ISO 22000 на Кетъринг
 • Сертификация по ISO 22000 на Дистрибуция
 • Сертификация по ISO 22000 на Tранспортни и складови услуги
 • Сертификация по ISO 22000 на Производство на опаковки за храни и опаковъчни материали

Сертификация на системи за управление на енергията съгласно ISO 50001:2011 за следния обхват:

 • Сертификация по ISO 50001 на Хранителни продукти и напитки
 • Сертификация по ISO 50001 на Tютюн
 • Сертификация по ISO 50001 на Дърво и дървесни продукти
 • Сертификация по ISO 50001 на Печатници
 • Сертификация по ISO 50001 на Каучукови и пластмасови продукти
 • Сертификация по ISO 50001 на Електрическо оборудване
 • Сертификация по ISO 50001 на Водоснабдяване
 • Сертификация по ISO 50001 на Ресторанти
 • Сертификация по ISO 50001 на Други социални услуги
 • Сертификация по ISO 50001 на Целулоза, хартия 
 • Сертификация по ISO 50001 на Неметални неорганични продукти
 • Сертификация по ISO 50001 на Бетон, цимент, вар, хоросан и др
 • Сертификация по ISO 50001 на Машини и оборудване
 • Сертификация по ISO 50001 на Оптично оборудване
 • Сертификация по ISO 50001 на Транспортно оборудване
 • Сертификация по ISO 50001 на Строителство
 • Сертификация по ISO 50001 на Сгради
 • Сертификация по ISO 50001 на Издателства
 • Сертификация по ISO 50001 на Търговия на едро и дребно; 
 • Сертификация по ISO 50001 на ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети 
 • Сертификация по ISO 50001 на ремонт на лични и домакински стоки
 • Сертификация по ISO 50001 на Хотели
 • Сертификация по ISO 50001 на Финансово посредничество
 • Сертификация по ISO 50001 на Недвижимо имущество
 • Сертификация по ISO 50001 на Отдаване под наем на сгради
 • Сертификация по ISO 50001 на Инженерингови услуги
 • Сертификация по ISO 50001 на Публична администрация
 • Сертификация по ISO 50001 на Образование
 • Сертификация по ISO 50001 на Транспорт, съхранение и комуникация 
 • Сертификация по ISO 50001 на Минно дело и кариери
Gallery image click to enlarge: 
Акредитация на Дедал за сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001
Акредитация на Дедал за сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001
Акредитация на Дедал за сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001
Акредитация на Дедал за сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001
Акредитация на Дедал за сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001
Акредитация на Дедал за сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 50001