Заявление

Подаване на заявление:
Заявлението може да бъде подадено по електронен път, по факс, по пощата или в офисите на дружеството. С подаването на заявление възложителят приема условията, определени от дружеството за извършване на процедурата по сертификация. В срок от 3 работни дни след подаване на заявление за оферта до “Дедал - Оценяване и Сертификация ООД", се изготвя оферта, на база обхвата на сертификация, списъчния състав на дружеството-възложител и езиците, на които ще бъде провеждан одитът и издаден сертификат.