Latest stories

June 25, 2019

  • На 8 юни 2019 г. Бизнес група Дедал отпразнува 20 годишен юбилей

    20 години Дедал!

    На 8 юни 2019 г., заедно с над 200 международни партньори, клиенти, колеги и приятели, Бизнес група Дедал отпразнува 20 годишен юбилей в хотел

March 12, 2019

  • Преакредитация и разширение на обхват по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001:2007) ISO 22000:2005, ISO 50001:2011

    Преакредитация и разширение на обхват

    През месец февруари 2019 „Дедал – Оценяване и сертификация” ООД разшири обхвата си на акредитация като орган на сертификация на системи за управление.